System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | About
Ban chấp hành Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam Khóa IV (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

HỌ VÀ TÊN - TRÁCH NHIỆM - CƠ QUAN CÔNG TÁC:

1.  Tống Đình Quỳ  - Chủ tịch - Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội
2.  Hoàng Thế Dũng  - Tổng Thư ký - Ban KHCN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3.  Phạm Huy Điển - Phó Chủ tịch - TT Tin học và Tính toán, Viện HL KHCNVN
4.  Nguyễn Khắc Minh - Phó Chủ tịch - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
5.  Trần Quốc Cường - Phó Chủ tịch - Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
6.  Nguyễn Quang Dong - Phó Chủ tịch - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
7.  Lê Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch - Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
8.  Vũ Hoàng Linh - Phó Chủ tịch - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
9.  Tống Quốc Đạt - Ủy viên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10.  Nguyễn Thị Minh - Ủy viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
11. Phạm Hồng Quang  - Ủy viên - TT Tin học và Tính toán, Viện HL KHCNVN
12. Phạm Kỳ Anh  - Ủy viên - Đại học Quốc gia Hà Nội
13. Hồ Đăng Phúc - Ủy viên - Viện Toán học, Viện HL KHCNVN
14. Vũ Tiến Việt - Ủy viên - Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an
15. Lê Cường - Ủy viên - Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội
16. Dương Tôn Đảm  - Ủy viên - Trường ĐH CNTT, ĐHQG TP.HCM
17. Đặng Quang Á - Ủy viên - TT Tin học và Tính toán, Viện HL KHCNVN
18. Phạm Hoàng Quân - Ủy viên - Trường Đại học Sài Gòn
19. Lê Hùng Sơn - Ủy viên - Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội
20. Ngô Văn Thứ  - Ủy viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
21. Nguyễn Đức Hiếu - Ủy viên - Học viện Kỹ thuật Quân sự
22. Nguyễn Trung Hòa - Ủy viên - Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Vinh
23. Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên - Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính
24. Mai Đức Thành - Ủy viên - Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP. HCM
25. Nguyễn Mạnh Thế - Ủy viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
26. Hà Bình Minh - Ủy viên - Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội
27. Lê Hoàng Sơn - Ủy viên - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
28. Nguyễn Bằng Giang - Ủy viên - Trường Đại học Xây dựng
29. Đinh Thế Lục - Ủy viên - TT Tin học và Tính toán, Viện HL KHCNVN

Các Ban chức năng trực thuộc Ban chấp hành Hội bao gồm:

Ban Khoa học
:  Bao gồm các thành viên: PGS.TS. Vũ Hoàng Linh (Phó Chủ tịch phụ trách Ban), GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, GS.TSKH. Lê Hùng Sơn, GS.TS. Đặng Quang Á;
Ban Thư ký – Văn phòng – Nhân sự :  TS. Hoàng Thế Dũng – TTK Hội phụ trách;
Đại diện đối ngoại tại ICIAM : GS.TSKH. Lê Hùng Sơn phụ trách.

[Ban Chấp hành Hội]
In bài | Chia sẻ   
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 1