System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM
Kết quả cuộc họp Lần thứ 1 – Ban chấp hành Hội ứng dụng Toán học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)
Kết quả cuộc họp Lần thứ 1 Ban chấp hành Hội ứng dụng Việt Nam Nhiệm kỳ 2015 - 2020: Bầu các chức danh Phó Chủ tịch Hội.
Call for Papers - ICME Vietnam 2015 (updated 09/11/2015)
International Conference on “Mathematical Education Vietnam  2015” - ICME Vietnam 2015.
Thông báo số 1 (Cập nhật: 09/11/2015) – Hội nghị Quốc tế về giảng dạy Toán (2015)
Với chủ đề: “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu và ứng dụng Toán học”. Cơ quan tổ chức:  Đại học Bách khoa Hà nội (HUST), Hội Ứng dụng Toán học Việt nam (VSAM),  Viện Nghiên cứu Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực Quốc tế (IHR) và Công ty TNHH ChamGroup...
Đẩy mạnh ứng dụng toán học phát triển kinh tế - xã hội ...
Một số hình ảnh tại Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng Toán học diễn ra trong hai ngày từ 23 - 24 tháng 12 năm 2015 tại Trường đại học Kinh tế quốc dân ....
Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển 3
Được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản nhà nước về khoa học tự nhiên ...Tập 3 trình bầy các báo cáo mời và báo cáo khoa học tại các ban chuyên ngành: Toán học trong Các khoa học về Trái đất, Toán học trong Nông - Sinh - Y và Môi trường, Các phương pháp Vật lý - Toán và tiểu ban Tính toán khoa học (thuộc ban Tính toán khoa học và Công nghệ thông tin)
Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển 2
Được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản nhà nước về khoa học tự nhiên ...Tập 2 đăng tải các báo cáo mời và báo cáo khoa học tại các ban chuyên ngành: Toán học trong công nghiệp và giao thông vận tải, Toán học trong quản lý, Các phương pháp Giải tích - Tối ưu hoá và tiểu ban Toán học trong công nghệ thông tin (thuộc ban Tính toán khoa học và Công nghệ thông tin)
Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển I
Được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản nhà nước về khoa học tự nhiên ... dành cho các nội dung thực hiện trong 2 phiên họp toàn thể với 8 bài phát biểu ý kiến của các vị lãnh đạo và 6 báo cáo khoa học  tại diễn đàn “ứng dụng toán học”
Thông báo số 2 về Hội nghị Quốc tế về Ứng dụng Toán học (VIAMC 2013)
Lời mời của Ban tổ chức Hội nghi Quốc tế về Ứng dụng Toán học (VIAMC 2013), những thông tin mới cập nhật về Hội nghị ...
Thông báo bổ sung: Thông báo về Kỷ yếu của hội nghị VIAMC 2013
Việc đăng ký tham dự hội nghị, các đại biểu có thể tìm hiểu cách thức tại "Thông báo số 1: Hội nghi quốc tế về ứng dụng toán học tại Việt Nam". Liên quan đến việc đăng bài trong kỷ yếu của hội nghị, chúng tôi xin thông báo như sau ...
Thông báo số 1 (Mới cập nhật) - Hội nghi quốc tế về ứng dụng toán học tại Việt Nam
Hội nghị quốc tế về ứng dụng toán học tại Việt nam sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Sài Gòn, số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh ... Theo đề nghị của nhiều đại biểu tham gia hội nghị, Ban tổ chức quyết định rằng nơi tổ chức hội nghị sẽ được thay đổi từ trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, tỉnh Bình Dương (như trong thông báo trước đây) sang Đại học Sài Gòn
Hội nghị Toàn quốc lần thứ 3 về Ứng dụng Toán học đã thành công tốt đẹp
Hội nghị đã diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 12 năm 2010, tại tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu (Đại học Bách Khoa Hà Nội). Hơn hai trăm đại biểu từ khắp các vùng miền trong cả nước đã về dự hội nghị với trên một trăm báo cáo đã được trình bày trong các phiên toàn thể và tại sáu tiểu ban song song, về các chuyên ngành
Chương trình Hội nghị toàn quốc lần III về ứng dụng Toán học
Chương trình hội nghị: địa điểm, thời gian, người điều khiển và các báo cáo tại phiên toàn thể và báo cáo tại các tiểu ban hội nghị ...
Thống báo số 2
Trong phiên họp ngày 20/11/2010, Ban Chương trình Hội nghị đã thống nhất một số điểm nêu tại nội dung thông báo này gồm: bổ sung Ban chương trình và Ban tổ chức hội nghị, chương trình hội nghị diễn ra trong các ngày 23 đến 25 tháng 12 ...
Thông báo về hội thảo “Các vấn đề Kinh tế, Tài chính và Ứng dụng Toán học”
Nền kinh tế nước ta đang chuyển biến mạnh mẽ từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, nhất là từ khi nước ta gia nhập WTO. Đảng và chính phủ đã đề ra rất nhiều các chính sách để cải tiến các thể chế quản lý nền kinh tế và tài chính. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã ra đời và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc huy động vốn phục vụ cho việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Việc phân tích tác động của các chính sách đến nền kinh tế vĩ mô và nền tài chính đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà kinh tế và toán học.
Kết quả Hội Nghị Ứng dụng Toán Học Toàn Quốc lần thứ II
Trong các ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2005 Hội UDTHVN cùng với Bộ Công Nghiệp đã tổ chức Hội Nghị Ưng Dụng Toán Học Toàn Quốc lần thứ II và sau đó ngày 26 tháng 12 Đại Hội toàn quốc lần thứ II của Hội UDTHVN đã được tiến hành tại hội trường lớn của Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Thông báo về Hội nghị Toàn quốc lần II về Ứng dụng Toán học, 23-25/12/2005
Hội nghị Toàn quốc lần II về ứng dụng Toán học là diễn đàn tổng kết các thành tựu và trao đổi kinh nghiệm trong 5 năm (2000-2005) ứng dụng toán vào các hệ thống kỹ thuật, kinh tế, xã hội và quản lý của Việt nam,...
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 2