Hoạt động Hội
Hội Ứng Dụng Toán Học Việt Nam (HƯDTHVN) là một hội thành viên của Hội Toán Học Việt Nam(HTHVN), một tổ chức tập hợp những nhà khoa học đặc biệt quan tâm tới việc nghiên cứu và ứng dụng các thành quả của toán học vào kỹ thuật, các lĩnh vực của khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học quân sự, vào quản lý kinh tế và tài chính
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 386848
Đang online: 4