System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Toán học & Xã hội
Trước tình hình lũ lụt ngày càng nghiêm trọng thì với những nghiên cứu và áp dụng tại thủy điện Sơn La và tiếp đến Lai Châu của Hội Ứng dụng toán học Việt Nam đang đặt vấn đề có nên nhân rộng trên toàn quốc để hạn chế thiên tai? Trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam ngày càng dữ dội, như trận bão lụt vừa qua ở miền Trung là một điển hình.
Mấy năm gần đây việc triển khai hình thức thi trắc nghiệm ngày càng phát triển rộng rãi. Ban đầu là do yêu cầu của Bộ GD-DT, nhưng bây giờ thì xuất phát từ nhu cầu của chính các trường PTTH. Góp phần vào sự phổ cập rộng rãi và nhanh chóng hình thức chấm thi này trong các trường phổ thông có vai trò đáng kể của công cụ Toán học.
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 1