System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Nguyễn Quang Cầm
Địa chỉ: Bộ Quốc phòng, Học viện Quân Y, Hà Đông
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Lê Vĩnh Cẩn
Địa chỉ: Cục phát triển Lâm nghiệp, Bộ nông và PTNT
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Tất Cảnh
Địa chỉ: Khoa quản lý đất đai, ĐH Nông nghiệp I Hà Nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Trần Cảnh
Địa chỉ: Bộ môn Toán, Đại học Xây dựng Hà nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Trần Thọ Châu
Địa chỉ: Đại học Quốc gia Hà nội, Khoa Toán - Cơ - Tin học
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Đinh Văn chiến
Địa chỉ: Đại học Mỏ - Địa chất
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Vũ Hoài Chương
Địa chỉ: Viện Công nghệ Thông tin, TT KHTN&CN QG
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Đình Công
Địa chỉ: Viện Toán học, Trung tâm KHTN&CN Quốc Gia
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 3