System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Trịnh Hùng Cường
Địa chỉ: Bộ Y tế
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Phan Tăng Đa
Địa chỉ: Đại học Bách khoa Hà nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Bùi Khởi Đàm
Địa chỉ: Khoa Toán úng dụng, Đại học Bác khoa Hà nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Hồ Sĩ Đàm
Địa chỉ: Đại học Công nghệ, ĐHQG HN
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Khắc Đăng
Địa chỉ:  Tổng Công ty Đá quí và Vàng Việt nam, Số 6 Phạm Ngũ Lão, HN
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Đặng Văn Đào
Địa chỉ: Đại học Bách khoa Hà nội, Khoa năng lượng
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Trần Xuân Đào
Địa chỉ: Xí Nghiệp Liên Doanh Vietsovpetro (95A - Lê Lợi, Vũng Tàu)
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Đặng Hữu Đạo

Địa chỉ: Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm KHTN&CN Quốc Gia
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:

In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 7