System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Lê Văn Doanh
Địa chỉ: Đại học Bách khoa Hà nội, Khoa Năn lượng
Số điện thoại: 8696211
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Quang Dong

Địa chỉ: Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:

In bài | Chia sẻ   
Trương Lâm Đông
Địa chỉ: Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Chu Đức
Địa chỉ: Đại học Quốc gia Hà nội, Khoa Toán - Tin
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Hữu Đức
Địa chỉ: ĐHBK Hà nội, Khoa CNTT
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Chử Xuân Dung
Địa chỉ: Phổ thông TH Chu Văn An, Hà nội
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Hoàng Đình Dung
Địa chỉ: Viện Toán học, Trung tâm KHTN&CN Quốc gia
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Trương Mỹ Dung
Địa chỉ: Đại học QG Tp. HCM ( 83/3 Trần Khắc Chân, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM)
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 1