System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Hoàng Thế Dũng
Địa chỉ: Tổng Công ty Dầu khí VN, Phòng TDKT, 22 Ngô Quyền HN
Số điện thoại: 8249137
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Võ Văn Tuấn Dũng
Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng Tin học Hướng Dương, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Mai Văn Được
Địa chỉ: Đại học Xây dựng Hà nội, Ban kỹ sư chất lượng cao
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Phạm Cảnh Dương
Địa chỉ: Viện Toán học, Trung tâm KHTN&CN Quốc gia
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Nguyễn Văn Gia
Địa chỉ: Viện Cơ học ứng dụng, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Trần Ngọc Giao
Địa chỉ: ĐHSP Vinh, Nghệ An
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Cao Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Khoa Toán, ĐH KHTN, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
Cao Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Khoa Toán, ĐH KHTN, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại:
eMail:
Giới thiệu về bản thân:
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 2