System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ ba, 22/02/2005, 10:49 GMT+7
Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 3, Số 1, Năm 2005
Bài viếtTác giảTrang
Mô phỏng gradient và ứng dụng để giải bài toán điều khiển phi tuyến bằng phương pháp gián tiếp

On a simulation of gradients and its application to solve a class of non-linear control problems in discrete model by indirect methods
Trần Cảnh, Tống Đình Quỳ 1
Về một mô hình quá trình Markov bước nhảy bị điều khiển và áp dụng

On a model of controlled Markov jump process and its applications
Nguyễn Hồng Hải, Đặng Thanh Hải 29
Một lớp bài toán dòng chảy chất lưu trong mô phỏng mỏ và sự tồn tại nghiệm của nó

A class of fluid flow problems in reservoir simulation and the existence of its solutions
Hoàng Thế Dũng. Lê Hùng Sơn, Tống Đình Quỳ 41
Nâng cao tính ổn định động của hệ thống điện bằng cách sử dụng thiết bị bù dọc có điều khiển

Dynamic stability enhancement in power system by using thyristor controlled series capacitor
Lã Văn Út, Lã Minh Khánh, Thạch Lễ Khiêm53
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN:
Các bộ tạo số ngẫu nhiên đều

Uniform random number generators
Vũ Hoài Chương, Nguyễn Công Điều, Vũ Năng Lực61
Tin học lượng tử và máy tính lượng tử

Quantum information and quantum computer
Cao Long Vân, Tạ Phương Hạnh 83
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 2