System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Chủ nhật, 25/12/2005, 15:27 GMT+7
Đề cương phương hướng hoạt động của hội Ứng dụng Toán học Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010
Hội Ứng Dụng Toán Học Việt Nam (HƯDTHVN) là một hội thành viên của Hội Toán Học Việt Nam(HTHVN), một tổ chức tập hợp những nhà khoa học đặc biệt quan tâm tới việc nghiên cứu và ứng dụng các thành quả của toán học vào kỹ thuật, các lĩnh vực của khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học quân sự, vào quản lý kinh tế và tài chính,…. Hội bao gồm các nhà toán học và cả các kỹ sư, các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực nói trên có sử dụng các công cụ toán học trong công tác chuyên môn và nghiệp vụ của mình. Hội ƯDTHVN lấy việc ứng dụng toán học làm mục tiêu, lấy toán học làm công cụ trong hoạt động của hội. Hiện nay hội đã có trên 300 hội viên. Hội ƯDTHVN bao gồm 5 chi hội ở 3 miền Bắc,Trung, Nam.

Hội ƯDTHVN là hội thành viên của uỷ hội quốc tế về ứng dụng toán học trong công nghiệp (International Council of Industrial applied Mathematics (ICIAM) từ năm 2002.

Sự hoạt động của hội đã góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu ứng dụng toán học trong các lĩnh vực khác nhau như đã được tổng kết các công tác và các kết quả hoạt động của hội do Đ/C chủ tịch hội đã trình trước đại hội. Tuy hội chúng ta đã có một số các thành tích đáng khích lệ nhưng vẫn chưa tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu ƯDTH với các chuyên gia và các kỹ sư. Trong nhiệm kỳ này chúng ta cố gắng khắc phục nhược điểm đó.

Phương hướng hoạt động chủ yếu của Hội ƯDTHVN trong thời gian tới bao gồm các nội dung sau đây:

1. Cố gắng tổ chức các hội thảo, các diễn đàn tạo cơ hội để các kỹ sư, các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau gặp gỡ với các nhà toán học nhằm nêu ra được các vấn đề cả hai bên đều quan tâm và sau đó có thể cùng nhau giải quyết; qua đó tạo được mối liên kết chặt chẽ và hiểu biết lẫn nhau giữa những chuyên gia có nhu cầu ứng dụng toán học và các nhà toán học. Các chi hội của Hội cố gắng làm nòng cốt trong hoạt động này .

2. Bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng trong việc nắm bắt và giải quyết các vấn đề xuất phát từ kinh tế, kỹ thuật và các lĩnh vực khác nhau của tự nhiên và xã hội cho các các bộ trẻ và khích lệ sự nhiệt tình của họ trong việc nghiên cứu ứng dụng toán học vào thực tiễn.

3. Chú trọng tới các đề tài về việc đánh giá hiệu quả của các phương án đầu tư và các chương trình có tầm cỡ quốc gia như Đ/C chủ tịch liên hiệp hội đã đề xuất. Hội cố gắng làm chiếc cầu nối giữa các nhà toán học UD với các Bộ Công nghiệp, Bộ Tài nguyên-Môi trường, Bộ Bưu chính Viễn Thông, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế , Bộ Giáo dục…nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ có thể tham gia các đề tài và các dự án NCKH trong các lĩnh vực nói trên.

4. Duy trì các hoạt động khoa học của xêmina “Các Phương Pháp Ngẫu Nhiên và giải tích số”, Xêmina đã tập trung được nhiều cán bộ nghiên cứu ứng dụng toán học có bề dày trên 30 năm.

5. Giới thiệu và phổ biến những thành tựu toán học hiện đại có triển vọng ứng dụng rõ ràng.

6. Động viên các hội viên viết bài cho tạp chí Ứng Dụng Toán Học. Cố gắng để tạp chí có đủ số lượng bài cho 4 số một năm với chất lượng tốt. Đặc biệt quan tâm đến các bài có địa chỉ ứng dụng. Đề nghị Bộ Văn Hoá cho phép tạp chí có một số bài được đăng bằng tiếng Anh. Xuất bản kỷ yếu của Hội Nghị ƯDTH toàn quốc lần thứ II.

7. Cải tiến trang Web của Hội, có phần tin tức hoạt động của hội bằng tiếng Anh.

8. Động viên và tạo cơ hội cho các hội viên có báo cáo khoa học có thể tham gia hội nghị quốc tế về ƯDTH ở Thuỵ Sĩ vào 6/2007.

9. Đỡ đầu và ủng hộ trường Kỹ Thuật Đông Á ở Bắc Ninh.

10. Phát huy tính năng động của các chi hội và vai trò của các uỷ viên chấp hành của Hội.Cố gắng tạo các nguồn kinh phí cho Hội .Các hội viên cần đóng hội phí hàng năm đều đặn và đúng hạn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2005.

(Nguồn: Hội ỨDTH VN)

In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 6