System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ ba, 14/08/2007, 11:03 GMT+7
Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam gia nhập ICIAM
Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam gia nhập ICIAM (International Council for Industrial and Applied Mathematics - Hội đồng Quốc tế Toán Công nghiệp và Ứng dụng, Website: http://www.iciam.org/council/) với tư cách là một thành viên đầy đủ.

Đại hội thường kỳ của ICIAM được tổ chức 4 năm một lần. Thông tin về hoạt động và các kỳ đại hội có thể xem trên trang Web của ICIAM (địa chỉ trên).

Đại hội lần thứ 6 ICIAM – 2007 đã được tổ chức tại Zürich (Thụy sĩ) từ ngày 16 đến 20 tháng 7 năm 2007 (thông tin chi tiết có thể xem tại trang Web của ICIAM, hoặc xem trực tiếp tại trang Web của Hội nghị http://www.iciam07.ch ).

Đại hội tiếp theo (lần thứ 7) của ICIAM sẽ được tổ chức vào năm 2011 và đang trong tiến trình lựa chọn các ứng cử viên đăng cai. Ứng cử viên đầu tiên tham gia đấu thầu là liên danh các tổ chức CAIMS (The Canadian Applied and Industrial Mathematics Society ), MITACS (the Mathematics of Information Technology and Complex Systems ), và SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) với địa điểm đăng cai tại Vancouver (Canada) từ ngày 18 đến 22 tháng 7 năm 2011.

(Nguồn: Hội ỨDTH VN)

In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5