System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ bảy, 15/12/2007, 15:46 GMT+7
Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam sau năm đầu của Ban chấp hành khoá II
Cũng như tất cả các hội thành viên khác của Liên hiệp hội KHKT Việt Nam, trong những ngày cuối cùng của năm 2006 vừa qua, Ban chấp hành hội Ứng dụng toán học Việt Nam khoá 2 đã có 1 cuộc họp tổng kết 1 năm hoạt động của Hội và đề ra một số nhiệm vụ hoạt động của năm 2007. GS.TS. Nguyễn Văn Hữu, chủ tịch hội ƯDTH Việt Nam đã điểm lại một số hoạt động của hội mà trọng tâm nhất là việc tiến hành xây dựng các phần mềm VISAM từ VISAM 1 tới VISAM 5 để giải quyết bài toán đánh giá rủi ro do lũ lụt và động đất ở Việt Nam do 1 nhóm tác giả tiến hành dưới sự chủ trì của GS.TS. Nguyễn Quý Hỷ, chủ tịch danh dự của Hội.

Bên cạnh Seminar truyền thống và rất có uy tín là Seminar "Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng" tiến hành đều đặn vào chiều thứ 6 hàng tuần thì giờ đây đã có thêm Seminar "Toán tài chính" kéo dài suốt 1 năm qua, do GS.TS Nguyễn Văn Hữu ở ĐHQG Hà Nội chủ trì, Seminar "Ổn định đặc trưng các mô hình ngẫu nhiên với mục tiêu ứng dụng do PGS.TS. Nguyễn Hữu Bảo ở Đại học Thuỷ Lợi chủ trì cũng được tiến hành hàng tuần, mỗi tuần 1 buổi trong nhiều tháng qua. Và còn nhiều Seminar Toán với mục tiêu ứng dụng khác. Trong lĩnh vực ứng dụng toán học trong kinh tế, các nghiên cứu về đánh giá hiệu quả đầu tư kỹ thuật đối với kinh tế vĩ mô do TS. Nguyễn Khắc Minh tiến hành được nghiệm thu với chất lượng cao.

Trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp, các kết quả nghiên cứu bước đầu và các Seminar, hội thảo, hội nghị về ứng dụng toán học được tổ chức ở Trường Đại học Lâm nghiệp cũng đem lại những sự sôi động trong hoạt động nghiên cứu Toán học phục vụ sản xuất.

Trong lĩnh vực ứng dụng toán học trong khoa học quân sự cũng có nhiều hoạt động sôi nổi thể hiện trong các đề tài bảo vệ luận án Tiến sỹ thành công tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Bộ quốc phòng. Ban chấp hành hội đã có những trao đổi bước đầu với ban lãnh đạo Trung tâm để nghiên cứu các đề tài về ứng dụng toán học trong khoa học quân sự.

Ngoài các hoạt động nghiên cứu ứng dụng toán học nói trên, Hội cũng có nhiều hoạt động khác. Lần đầu tiên GS. TS Nguyễn Văn Hữu, chủ tịch hội đã tham dự một hoạt động đối ngoại chính thức của hội, đó là tham dự vào cuộc họp của uỷ hội ICIAM ở Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 5 năm 2006, tham gia báo cáo ở Forum Thượng Hải về toán ứng dụng nhân cuộc hội thảo được ICIAM tổ chức.

Nhiều cá nhân hội viên đăng ký tham gia hội và cũng có nhiều hoạt động ủng hộ cả về vật chất cho các hoạt động của hội (như TS. Nguyễn Khắc Minh đã ủng hộ 2.000.000đ cho quỹ của Hội và TS. Vương Quân Hoàng đã hỗ trợ 400 đôla cho đại biểu đi dự hội nghị ICIAM Thượng Hải...). Các hoạt động thăm, viếng, hiếu, hỷ cũng được BCH thực hiện chu đáo.

Tuy nhiên, GS. Nguyễn Văn Hữu cũng chỉ ra còn một số nhiệm vụ mà BCH chưa thực hiện được so với kế hoạch hoạt động 2006 đã đề ra như việc nghiên cứu ứng dụng toán học trong một số lĩnh vực như môi trường, trong công nghệ, trong quốc phòng... Việc xuất bản Tạp chí "Ứng dung toán học" còn chưa đúng tiến độ, việc xuất bản kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học lần thứ 2 còn chậm, các hoạt động quảng bá cho hình ảnh Hội, các hoạt động quảng bá cho các thành tựu ứng dụng toán học còn ít, việc phát triển hội viên mới và tăng sức hấp dẫn cho trang Web của Hội còn chưa tiến hành thường xuyên, hoạt động của các uỷ viên ban chấp hành còn chưa đều tay .v.v...

Đó cũng chính là những nhiệm vụ hoạt động của hội cần tiến hành trong năm 2007. Cụ thể hơn là việc sớm xuất bản tạp chí ứng dụng toán học số 4 và số 5, hoàn thành kỷ yếu, tổ chức hội thảo, áp dụng sản phẩm phần mềm VISAM 1,... VISAM trong các lĩnh vực thuỷ điện, năng lượng..., triển khai hợp tác nghiên cứu với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và công nghệ Bộ quốc phòng, hợp tác nghiên cứu với Bộ Tài nguyên - Môi trường. Một trong các việc cần làm ngay là việc phát triển các chi hội ƯDTH theo từng lĩnh vực chuyên sâu hoặc theo từng địa bàn cơ quan các trường Đại học, thu phí hội viên để tăng thêm quỹ của Hội và duy trì, phát triển trang Web của hội. Năm 2007 đến với bao hy vọng sự phát triển đột biến của nền kinh tế Việt Nam thời kỳ "hậu WTO", chắc chắn nó cũng sẽ chứng kiến sự trưởng thành và những hoạt động tích cực hơn của hội ƯDTH Việt Nam, cũng như các hội thành nên khác của liên hiệp hội KHKT Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Hữu Bảo
Uỷ viên BCH Hội ƯDTH Việt Nam

In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 2