System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 21/02/2013, 17:05 GMT+7
Phương hướng công tác của Ban Chấp hành Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2015
(Thông qua tại Đại hội toàn quốc lần III, tại Hà Nội, ngày 25/12/2010)
Gần đây thành tựu xuất sắc của GS Ngô Bảo Châu trong toán lý thuyết đã tạo ra tiền đề quan trọng cho sự phát triển mới của toán học nước nhà nói chung và ứng dụng toán học nói riêng. Tuy nhiên để những thành tựu toán học đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế - xã hội nước nhà, rõ ràng sự cố gắng của các nhà toán học là chưa đủ. Chúng ta cần sự liên kết và hợp tác của các nhà khoa học, chuyên gia các ngành, kể cả giới quản lý và doanh nghiệp. Việc thành lập Hội ứng dụng toán học Việt Nam năm 1999 là một tất yếu cần thiết, tuy nhiên hoạt động Hội hiện có hai hạn chế cơ bản:

- Tổ chức là tự nguyện cho nên lỏng lẻo, cán bộ làm việc kiêm nhiệm nên không chuyên nghiệp, không văn phòng, tài chính tự lo (chủ yếu là dựa vào tài trợ).

- Do ứng dụng toán học là công việc có tính đa ngành cao, nên rất khó thực hiện và đòi hỏi sự chuyên nghiệp cả về tổ chức cũng như tìm kiếm kinh phí nghiên cứu và triển khai…

Để đáp ứng những đòi hỏi của tình hình và thực tế kinh tế - xã hội nước nhà, cần có sự chuyến biến và đổi mới cơ bản về phương thức hoạt động và biện pháp thực hiện. Bản phương hướng này tập trung vào 3 chủ đề lớn dưới đây.

Công tác chuyên môn nghề nghiệp

Trong 5 năm tới đây, Hội tập trung phấn đấu thực hiện 3 công việc chính sau:

- Hình thành được các đề tài, dự án của hội với nhà nước hoặc các doanh nghiệp ở tầm quốc gia, tiến tới tổ chức các dự án quốc tế. Chính các dự án mới chứng tỏ vai trò của hội, góp phần đoàn kết, tập hợp hội viên vào các hoạt động chung và đưa phong trào ứng dụng toán học trở thành thực chất, có tổ chức và hiệu quả hơn.

- Chú ý đến các hoạt động giáo dục ứng dụng toán học nói riêng và toán học nói chung, nhất là trong khối các trường đại học không chuyên về toán và trong cộng đồng (dưới hình thức trường hè cho sinh viên, sinh hoạt ngoại khóa…). Đây cũng là hoạt động để tạo nguồn cán bộ trẻ và giúp cho xã hội hiểu biết và tiến tới tạo điều kiện cho việc thực hiện các ứng dụng toán học.

- Tạo được các liên kết và hợp tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng toán học trong nội bộ Hội và trong cộng đồng các nhà nghiên cứu và ứng dụng thông qua các xê-mi-na khoa học liên ngành, các hội thảo khoa học chuyên đề tầm quốc gia, tiến tới tổ chức các hội thảo quốc tế…

Công tác tổ chức

Để triển khai các nội dung trên, chúng ta cần phải tiến hành các công việc:

- Cử ra một Ban Chấp hành Hội có tính năng động và có cơ cấu linh hoạt, trong đó phải có sự tham gia của nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực ngoài Toán, nhưng có cùng mục đích là đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng toán học vào thực tiễn.

- Tiến hành các hoạt động ứng dụng thực tế thông qua các hợp đồng với các doanh nghiệp, cá nhân… các đề tài và dự án của Nhà nước, qua đó đem lại nguồn kinh phí chủ yếu cho các hoạt động của Hội.

- Tổ chức lại các chi hội ở cơ sở theo đơn vị công tác (chứ không theo địa phương) với hạt nhân là những người có tâm huyết với ứng dụng toán học và với Hội, gắn hoạt động chung với cơ sở và quần chúng hội viên.

- Cải cách về tổ chức của Hội, để có được tư cách pháp nhân thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả một số trung tâm, viện đào tạo, nghiên cứu, tư vấn phản biện, có tính xã hội hóa, qua đó mở rộng đường cho các hoạt động ứng dụng của Hội..

Các vấn đề quan trọng khác

- Công tác truyền thông

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền (qua các phương tiện truyền thông đại chúng) cho cộng đồng và xã hội, làm cho mọi người hiểu được vai trò và khả năng của ứng dụng toán học và của Hội, nhất là cho hai đối tượng quan trọng là các nhà quản lý và giới doanh nghiệp.

- Công tác đối ngoại

Hợp tác chặt chẽ hơn với Hội đồng quốc tế về Toán công nghiệp và Toán ứng dụng – ICIAM mà Hội ta là thành viên đầy đủ, để tranh thủ các trợ giúp quốc tế. Cần chú ý đến các tập đoàn đa quốc gia, các công ty nước ngoài trong tìm kiếm hợp tác nghiên cứu triển khai và tài trợ nghiên cứu, đồng thời quan tâm thấu đáo tới các hoạt động hợp tác, liên kết nghiên cứu ứng dụng với các đối tác khác trong và ngoài nước.

- Về tạp chí của Hội

Duy trì và tìm cách nâng cao chất lượng nội dung tạp chí khoa học của Hội (hoàn thiện Ban biên tập, xin phép xuất bản bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh…). Tổ chức lại Ban biên tập và công tác phát hành, đồng thời phải tìm được nguồn kinh phí thường xuyên để bảo đảm ngân sách cho tạp chí.

- Về Điều lệ Hội

Điều lệ Hội được Đại hội toàn quốc lần I thông qua ngày 25/12/1999, sau 11 năm hoạt động của Hội đã cho thấy nhiều điểm không còn phù hợp. Ban chấp hành khóa III có trách nhiệm chỉnh sửa và trình Đại hội khóa IV ra quyết định phê chuẩn.
(Nguồn: BCH Hội)
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5