System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 21/02/2013, 17:07 GMT+7
Thông báo về kết quả kỳ họp thứ nhất của BCH Hội ứng dụng Toán học Việt Nam khóa 2011 – 2015
Ngày 15/01/2011, Ban chấp hành Hội ứng dụng Toán học Việt Nam (khóa III) đã tổ chức họp lần thứ nhất tại Văn phòng hội – Khoa Toán tin Ứng dụng, ĐHBK Hà Nội. Tới dự kỳ họp có 9 đại biểu của Ban chấp hành hội (các đại biểu khác báo vắng mặt có lý do, hoặc ở các địa phương xa Hà Nội).

Nội dung chính của kỳ họp là nhằm nhanh chóng triển khai các hoạt động công tác hội căn cứ vào phương hướng hoạt động BCH khóa III, nhiệm kỳ 2011-2015 (được thông qua tại Đại hội ngày 25/12/2010).

Cuộc họp đã nghe PGS.TS Tống Đình Quỳ, Chủ tịch BCH hội trình bày nội dung công tác trước mắt của hội: tổ chức các tiểu ban chuyên môn - nghiệp vụ của Hội, tổ chức hội theo nhóm dự án và tổ chức các chi hội; cùng với cơ cấu tổ chức này là kế hoạch phân công công tác điều hành, nhiệm vụ của mỗi UV BCH hội trong nhiệm kỳ.

Cuộc họp cũng đã nghe đề xuất của Chủ tịch hội về việc bổ sung vào ban chấp hành hai ủy viên mới là: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn và TS. Nguyễn Văn Khôi; cuộc họp nghe các ông Phạm Huy Điển và Phạm Hồng Quang giới thiệu những thông tin cơ bản về hai vị ủy viện mới.

Tại cuộc họp cũng đã tiến hành thảo luận và đi đến nhất trí về việc thành lập Ban thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên Thư ký, và các ông: Gs. Phạm Kỳ Anh, Ts. Nguyễn văn Khôi, TS. Phạm Hồng Quang, Gs. Nguyễn Khoa Sơn và Gs. Lê Hùng Sơn. Ban Thường vụ có trách nhiệm thảo luận và đề xuất các nội dung hoạt động (cho từng thời kỳ) trước khi đưa ra lấy ý kiến của BCH. Cuộc họp đã thảo luận và đi đến nhất trí một số nội dung hoạt động trong thời gian trước mắt, chủ yếu là khởi tạo một số dự án khả thi, đồng thời đưa ra phương án tổ chức các nhóm chuyên môn và bổ nhiệm nhân sự cụ thể cho từng dự án. (Chi tiết sẽ được thông báo cho từng ủy viên có liên quan).

Ông Chủ tịch Hội đã trình bày về phương án thành lập các chi hội và phân công trách nhiệm cho từng ủy viên BCH, theo đó mỗi ủy viên trong BCH sẽ có trách nhiệm phụ trách một (hay một số) chi hội cụ thể. Các ủy viên Ban thường vụ có trách nhiệm tham gia vào việc xây dựng các dự án và một số công việc chung. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo đến từng ủy viên (Tài liệu vềTổ chức và phân công công tác UV BCH hội nhiệm kỳ 2011-2015).

Cuộc họp đã thống nhất về một số nội dung công tác cần được triển khai ngay, bao gồm:

Nâng cấp Website của Hội, không chỉ làm phương tiện quảng bá thông tin thuần túy, mà còn làm phương tiện hoạt động tác nghiệp của BCH Hội (giao ban trực tuyến, tọa đàm, thảo luận,... ); (Tổng thư ký Hoàng Thế Dũng phụ trách công việc này)

• Tổ chức nghiên cứu và làm các thủ tục cần thiết để nâng cao vị thế pháp nhân của Hội (trực thuộc Liên hiệp Hội). (Chủ tịch Tống Đình Quỳ phụ trách công việc này)

• Nghiên cứu đề xuất một số dự án triển khai ứng dụng toán học vào một số lĩnh vực của thực tiễn nước ta hiện nay: Môi trường, Công nghệ, Nông nghiệp, Giáo dục,... (Phó chủ tịch Nguyễn Văn Lạng và các ủy viên thường vụ đảm nhiệm công việc này)

• Xử lý tập báo cáo khoa học trình bày tại Hội nghị vừa qua, chọn ra những bài có chất lượng cho đăng trên Tạp chí của Hội. (GS Phạm Kỳ Anh và tập thể nhóm Cơ sở Toán học đảm nhiệm công việc này)

BCH Hội ứng dụng Toán học Việt Nam xin trân trọng thông báo!
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5