System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 28/02/2013, 16:39 GMT+7
Thông báo về kết quả kỳ họp thứ II của BCH Hội ứng dụng Toán học Việt Nam khóa 2011 – 2015
Ngày 27/01/2013, Ban chấp hành Hội ứng dụng Toán học Việt Nam đã tổ chức họp tại Hà Nội để thảo luận các nội dung nhằm thúc đẩy một số hoạt động của hội trong năm 2013.

Đến dự cuộc họp gồm có 12 ủy viên BCH (các UVBCH khác vắng mặt có lý do), ngoài nội dung  hoạt động thường kỳ của Hội như việc duy trì đều đặn xuất bản Tạp chí Ứng Dụng Toán Học, cuộc họp đã tập trung vào thảo luận về sự cần thiết tổ chức một Hội nghị quốc tế ứng dụng Toán học vào cuối tháng 12 năm 2013.

Kết quả cuộc họp đã sơ bộ thống nhất về mục tiêu hội nghị, tên gọi của hội nghị, chủ đề, bài viết, địa điểm tổ chức và thời gian tổ chức hội nghị, cụ thể:


Tên hội nghị:   Vietnam International Applied Mathematics Conference  (VIAMC)

Chủ đề:  7 chủ đề chính sau đây:
  • Applied Algebra, Logics and Cryptology
  • Applied Analysis
  • Applied Probability and Statistics.
  • Computer Sciences.
  • Mathematical Finance and Management.
  • Industrial Mathematics (There will be a focus on application of mathematics to problems arising from industry, the economy and society)
  • Scientific Computation and Numerical Analysis
  • And any other mathematical application- subject will be gladly welcomed
Bài viết:  Bài viết tham gia và trình bày tại hội nghị bằng tiếng Anh

Thời gian:
   Hai ngày chính thức, từ 19 đến 20 tháng 12 năm 2013.

Địa điểm tổ chức Hội nghị:
  Tại T.P Hồ Chí Minh

Để triển khai thực hiện việc tổ chức hội nghị, cuộc họp đã thống nhất được: dự kiến đơn vị đăng cai tổ chức, dự kiến kế hoạch và phân công thực hiện các công tác chuẩn bị như thành phần Ban tổ chức, Ban chương trình, vấn đề tài chính của hội nghị, việc chuyển đổi Website hội, xây dựng Trang website tiếng Anh riêng phục vụ hội nghị, thời hạn thông báo chính thức, khách mời quốc tế và trong nước tham gia, ...

Kết thúc cuộc họp, các thành viên tham dự đã thống nhất trong tháng 3 năm 2013, các khâu chuẩn bị cơ bản nêu trên được chuẩn bị xong và thực hiện Thông báo số 1 lên kênh thông tin của Hội.

(Nguồn: BCH Hội ƯDTHVN)
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 2