System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ hai, 28/03/2016, 17:21 GMT+7
Kết quả cuộc họp Lần thứ 1 – Ban chấp hành Hội ứng dụng Toán học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)

Vào hồi 9 giờ, Thứ Bảy ngày 12/03/2016, tại Nhà hàng Lộc Việt, Số 6 - Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, Ban chấp hành Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam đã tiến hành cuộc họp lần thứ nhất của nhiệm kỳ IV. PGS.TS. Tống Đình Quỳ - Chủ tịch Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Đây là cuộc họp lần đầu tiên của Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ IV nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và thống nhất chương trình hoạt động Hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuộc họp tập trung vào các nội dung chính sau đây:
 • Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chấp hành Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam nhiệm kỳ IV;
 • Tổng kết Hội nghị Toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng Toán học: Báo cáo tài chính Hội nghị và việc in Kỷ yếu Hội nghị, Tạp chí Ứng dụng Toán học,…
 • Chương trình hoạt động của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam trong nhiệm kỳ IV;
Sau khi PGS.TS. Tống Đình Quỳ, Chủ tịch Hội phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, nội dung cuộc họp và giới thiệu đại biểu, các thành viên dự họp đã trao đổi, thảo luận và nhất trí phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chấp hành Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam nhiệm kỳ IV đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội như sau:
 • PGS.TSKH. Phạm Huy Điển - TT Tin học và Tính toán, Viện HLKH&CN VN
 • GS.TS. Nguyễn Khắc Minh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • GS.TS. Nguyễn Quang Dong - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • PGS.TS. Trần Quốc Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
 • TS. Lê Sỹ Đồng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, phụ trách công tác Hội phía Nam
 • PGS.TS. Vũ Hoàng Linh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ban chấp hành Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam cũng quyết định thành lập các Ban chức năng trực thuộc Ban chấp hành Hội bao gồm:
 • Ban Khoa học :  Bao gồm các thành viên: PGS.TS. Vũ Hoàng Linh (Phó Chủ tịch phụ trách Ban), GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, GS.TSKH. Lê Hùng Sơn, GS.TS. Đặng Quang Á;
 • Ban Thư ký – Văn phòng – Nhân sự :  TS. Hoàng Thế Dũng – TTK Hội phụ trách;
 • Đại diện đối ngoại tại ICIAM : GS.TSKH. Lê Hùng Sơn phụ trách.
TS. Hoàng Thế Dũng, Tổng thư ký Hội đã thay mặt Ban Tổ chức báo cáo tống kết Hội nghị Toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng Toán học; báo cáo cho biết: với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội nghị Toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng Toán học do Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức từ ngày 23-25/12/2015 đã thành công tốt đẹp.

Sau đó, với sự điều hành của PGS.TS. Tống Đình Quỳ - Chủ tịch Hội, Ban chấp hành đã thảo luận và thông qua Chương trình hoạt động của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam trong nhiệm kỳ IV.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CUỘC HỌP:


  PGS.TS. Tống Đình Quỳ chủ trì cuộc họp


 TS. Hoàng Thế Dũng - Tổng Thư ký Hội Khóa IV phát biểu

In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 7