System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 21/02/2013, 12:29 GMT+7
Diễn đàn ứng dụng Toán

Diễn đàn “Ứng dụng Toán” là một phần không thể thiếu trong mỗi kỳ Hội nghị Ứng dụng Toán học Toàn quốc.

Tại đây, các đại biểu tham gia thảo luận về những vấn đề và giải pháp thúc đẩy công tác ứng dụng Toán học vào thực tiễn nước nhà, trước hết là những vấn đề của thực tiễn đang cần đến giải pháp hỗ trợ của Toán học và bên cạnh đó là các kết quả Toán học có tiềm năng ứng dụng đang tìm đường “hóa thân” vào thực tiễn.

Một phần quan trọng của Diễn đàn sẽ được dành cho việc trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người làm toán đã và đang dấn thân vào thực tiễn với những người đang tìm đường tiến vào thực tiễn, về những “cái được - cái mất” và nói chung là về những điều trăn trở của người làm toán khi dấn thân vào cái “nghiệp” này.

Website Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam trân trọng kính mời bạn đọc tham gia gửi bài cho trang “Diễn đàn”, ngay từ bây giờ, về địa chỉ: tapchi@vietsam.org.vn

(Nguồn: Hội UWSDTH VN)
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 6