System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ bảy, 15/05/2010, 15:57 GMT+7
Hội nghị toàn quốc lần III về Ứng dụng Toán học: Thông báo số 1
Hội nghị Toàn quốc lần thứ III về Ứng dụng toán học là diễn đàn tổng kết các thành tựu và trao đổi kinh nghiệm trong 5 năm (2005-2010) ứng dụng toán vào các hệ thống kỹ thuật, kinh tế, xã hội và quản lý của Việt Nam kể từ sau Hội nghị Toàn quốc lần thứ II do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) và Hội Toán học Việt Nam đồng chủ trì tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2005. Hội nghị lần này sẽ được tổ chức trong các ngày từ 23 đến 25 tháng 12 năm 2010.

Chủ đề của hội nghị là những vấn đề ứng dụng Toán học trong các lĩnh vực :

Công nghiệp, Điện lực, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Giao thông vận tải, Cơ khí, Xây dựng…

Địa vật lý, Mỏ, Dầu khí, Địa chất, Địa lý, Khí tượng, Thủy văn…

Quản lý Kinh tế và Xã hội, An ninh-Quốc phòng.

Nông nghiệp, Thủy lợi, Môi trường, Sinh-Y học, Lâm-Ngư nghiệp…

Tài chính, chứng khoán, Thương mại, Du lịch, Dịch vụ…

Đăng ký:

Đăng ký tham dự trực tuyến trên trang Web của Hội tại địa chỉ: http://vietsam.org.vn/hoi-nghi-lan-3/

Gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 25/10/2010, gửi báo cáo toàn văn trước ngày 15/11/2010 qua email về địa chỉ : phdien@gmail.com

Khẳng định tham dự trước ngày 1/12/2010. Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy Mời tới các đại biểu đã khẳng định tham dự, qua bưu điện, nếu có địa chỉ gửi thư chính xác.

Địa điểm Hội nghị: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Ban cố vấn khoa học:

Đặng Đình Áng, Hoàng Tụy, Phan Đình Diệu, Hoàng Trung Hải, Hồ Đức Việt, Nguyễn Thiện Nhân, Đặng Vũ Minh, Nguyễn Đình Trí, Phùng Đình Thực, Nguyễn Hữu Tăng

Ban chương trình:

Đồng trưởng ban: Đỗ Hữu Hào, Nguyễn Văn Hữu

Thư ký : Phạm Huy Điển

Các ủy viên: Phạm Kỳ Anh, Nguyễn Hữu Dư, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Văn Hộ, Bạch Hưng Khang, Phan Quốc Khánh, Hà Huy Khoái, Hoàng Kiếm, Nguyễn Văn Lạng, Lê Ngọc Lăng, Phạm Thé Long, Nguyễn Khắc Minh,Trần Văn Nhung, Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Chí Sáng, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Khoa Sơn, Đào Trọng Thi, Trần Vũ Thiệu, Nguyễn Hoa Thịnh, Phùng Đình Thực, Nguyễn Đông Yên

Ban tổ chức:

Đồng trưởng Ban : Tống Đình Quỳ, Nguyễn Đình Hiệp

Thư ký: Phạm Trần Nhu

Các ủy Viên: Nguyễn Hữu Bảo, Vũ Hoài Chương, Lê Cường, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Đình Hóa, Doãn Tam Hòe, Vương Quân Hoàng, Trần Thị Lệ, Phạm Ngọc Phúc, Phạm Hồng Quang, Nguyễn Đình Thuân, Lê Văn Thuyết, Nguyễn Hữu Tiến, Trần Đình Thiên, Trần Đình Tuấn, Nguyễn Văn Việt, Kông Văn Tụ

Địa chỉ liên lạc:

Ban Tổ chức Hội nghị Toàn quốc lần thứ III về Ứng dụng Toán học, D3/104 ĐH Bách khoa, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Tel:84-04-38682414, FAX: 84-04-7564217

Email: quytd-fami@mail.hut.edu.vn

Hội nghị phí :

200.000đ (bao gồm tài liệu hội nghị, tiệc đứng, ăn trưa và nước uống trong thời gian hội nghị)
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 4