System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ ba, 23/11/2010, 18:35 GMT+7
Thống báo số 2

Trong phiên họp ngày 20/11/2010, Ban Chương trình Hội nghị đã thống nhất một số điểm sau đây:

 1. Bổ sung TS. Ngô Văn Thứ (trường Đại học Kinh tế Quốc dân) vào Ban Chương trình của Hội nghị, ông Phạm Văn Sơn vào Ban tổ chức;
 2. Hội nghị sẽ được tổ chức tại: Hội trường Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
 3. Hội nghị sẽ bao gồm 6 báo cáo mời toàn thể, 6 tiểu ban song song, và Diễn đàn “Ứng dụng Toán học”. Tiếp sau Hội nghị sẽ là Đại hội lần thứ 3 của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam.
 4. Chương trình hội nghị:

Sáng 23/12/2010:

 • 8.00-9.00 Đăng ký đại biểu tại Tầng 10, tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu.
 • 9.00-10.00 Khai mạc Hội nghị
 • 10.15-12 Báo cáo mời toàn thể

Chiều 23/12/2010 và sáng 24/12/2010: Báo cáo khoa học tại 6 tiểu ban song song:

Toán trong Kinh tế-Tài chính
 • Toán trong Công nghiệp và Giao thông Vận tải.
 • Tính toán khoa học.
 • Toán trong Công nghệ Thông tin.
 • Các phương pháp giải tích và Tối ưu hóa
 • Các phương pháp Vật lý – Toán

Chiều 24/12/2010:  Diễn đàn Ứng dụng Toán hoc. Sau diễn đàn là lễ bế mạc Hội nghị

Sáng 25/12/2010:  Đại hội Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam lần thứ 3

In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 6