System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Chủ nhật, 30/05/2010, 15:11 GMT+7
Lời mời tham gia hội nghị của Hội ứng dụng Toán học Việt Nam và Bộ công thương

Từ nhiều năm nay, việc nghiên cứu và ứng dụng toán học trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, quốc phòng,... không những là mục tiêu hoạt động của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam, mà còn là một phương thức nâng cao hiệu quả trong quản lý và cải tiến kỹ thuật của nhiều cơ quan hữu trách, nhằm sử dụng khả năng sắc bén của tư duy và công cụ toán học trong việc hình thành và giải quyết các bài toán thực tiễn nảy sinh từ yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bước vào thời kỳ hội nhập trong điều kiện nền kinh tế nước nhà đang từng bước phục hồi sau khủng hoảng Tài chính toàn cầu, nhu cầu ứng dụng toán học để góp phần tăng cường tính hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đang được đặt ra như một xu thế tất yếu. Hơn lúc nào hết, việc đẩy mạnh sự hợp tác giao lưu giữa các nhà toán học với các chuyên gia các ngành, theo phương châm lấy ứng dụng làm mục tiêu, toán học làm công cụ, đang trở nên đặc biệt cần thiết.

Nhằm tiếp tục tạo một diễn  đàn cho sự giao lưu  này, Hội Ứng dụng Toán học Việt nam và Bộ Công thương quyết định tổ chức Hội nghị Toàn quốc lần III về Ứng dụng Toán học tại Hà Nội trong các ngày 23-25/12/2010 và trân trọng kính mời các tổ chức, các nhà khoa học và quản lý liên quan đến ứng dụng toán học nhiệt tình tham gia.

In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 3