System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 25/03/2010, 15:30 GMT+7
Ban cố vấn, Ban chương trình và Ban tổ chức Hội nghị

BAN CỐ VẤN KHOA HỌC
Đặng Đình Áng, Hoàng Tụy, Phan Đình Diệu, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Quý Hỷ, Đặng Vũ Minh, Nguyễn Thiện Nhân, Phùng Đình Thực, Nguyễn Đình Trí, Nguyễn Hữu Tăng, Hồ Đức Việt

BAN CHƯƠNG TRÌNH

BAN TỔ CHỨC

Đồng trưởng ban: Đỗ Hữu Hào, Nguyễn Văn Hữu
Thư ký : Phạm Huy Điển
Các ủy viên: Phạm Kỳ Anh, Trương Hữu Hào, Nguyễn Hữu Dư, Bùi Khởi Đàm, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Văn Hộ, Bạch Hưng Khang, Phan Quốc Khánh, Hà Huy Khoái, Nguyễn Văn Lạng, Lê Ngọc Lăng, Phạm Thế Long, Nguyễn Khắc Minh,Trần Văn Nhung, Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Chí Sáng, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Khoa Sơn, Đào Trọng Thi, Trần Vũ Thiệu, Nguyễn Hoa Thịnh, Ngô Văn Thứ, Đặng Hùng Võ, Nguyễn Đông Yên
Đồng trưởng ban : Tống Đình Quỳ, Nguyễn Đình Hiệp
Thư ký: Phạm Trần Nhu
Các ủy Viên: Nguyễn Hữu Bảo, Vũ Hoài Chương, Lê Cường, Nguyễn Quang Dong, Hoàng Thế Dũng, Trần Xuân Đào, Trần Hành, Nguyễn Đình Hóa, Doãn Tam Hòe, Vương Quân Hoàng, Trần Thị Lệ, Phạm Ngọc Phúc, Phạm Hồng Quang, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Đình Thuân, Lê Văn Thuyết, Nguyễn Hữu Tiến, Trần Đình Thiên, Trần Đình Tuấn, Nguyễn Văn Việt, Kông Văn Tụ

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
Ban Tổ chức Hội nghị Toàn quốc lần III về Ứng dụng Toán học, D3/104 ĐH Bách khoa, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội,
Tel:84-04-38682414, FAX: 84-04-35575260, Email: vanphong@vietsam.org.vn

In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 4