System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ bảy, 25/12/2010, 15:59 GMT+7
Chương trình Hội nghị toàn quốc lần III về ứng dụng Toán học

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ

Địa điểm: Hội trường Thư viện Tạ Quang Bửu (tầng 10) Đại học Bách khoa Hà Nội

8.00 – 9.00: Đăng ký đại biểu

Phiên toàn thể sáng 23/12/2010

9.00 – 10.30: Khai mạc Hội nghị.

Người điều khiển: Tống Đình Quỳ

  • Giới thiệu đại biểu.
  • Giới thiệu và cảm ơn các nhà tài trợ chính
  • Các phát biểu chào mừng Hội nghị
  • Lễ công bố và trao giải thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích làm ứng dụng xuất sắc trong thời gian vừa qua
  • Các báo các thành tích của tập thể và cá nhân được trao giải thưởng

10.30 – 12.00: Các báo cáo mời phiên toàn thể

Người điều khiển:  Nguyễn Văn Hữu

10.30 - 11.00:              Nguyễn Quý Hỷ

ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỦI RO GÂY RA BỞI ĐỘNG ĐẤT VÀ LŨ LỤT, KHAI THÁC TỐI ƯU HỆ THỐNG THỦY ĐIỆN BẬC THANG TRÊN SÔNG ĐÀ

11.00 - 11.30:               Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Quang Dong

ỨNG DỤNG TOÁN TRONG KINH TẾ: XU THẾ VÀ PHÁT TRIỂN.

11.30 - 12.00:              Phạm Hồng Quang

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG THÔNG MINH : GIẢI PHÁP VÀ TRIỂN KHAI

Phiên toàn thể sáng 24/12/2010

Người điều khiển: Đỗ Hữu Hào

8.30 - 9.00:                   Phạm Thế Long, Nguyễn Đức Hiếu, Bùi Thu Lâm, Ngô Thành Long, Đào Thanh Tĩnh

VỀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG AN NINH-QUỐC PHÒNG

9.00 - 9.30:                    Đinh Nho Hào

BÀI TOÁN NGƯỢC TRONG CÁC QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN VÀ TRUYỂN NHIỆT

Diễn đàn Ứng dụng Toán - Chiều 24/12/2010

Người điều khiển: Nguyễn Quý Hỷ


CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁC PHIÊN SONG SONG 6 TIỂU BAN

Tiểu ban 1: Toán trong Kinh tế – Tài chính   (Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 2: Toán trong Công nghiệp và GTVT  (Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 3: Toán trong Công nghệ Thông tin   (Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 4: Tính toán Khoa học   (Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 5: Các phương pháp Vật Lý - Toán   (Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 6: Các phương pháp Giải tích và Tối ưu hóa   (Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5