System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 08/08/2013, 11:04 GMT+7
Thông báo số 1 (Mới cập nhật) - Hội nghi quốc tế về ứng dụng toán học tại Việt Nam

 Trang website của Hội nghị VIAMC 2013

 Xem thông báo tiếng Anh

Hội nghị quốc tế về ứng dụng toán học tại Việt nam sẽ được tổ chức vào các ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2013 tại Trường Đại học Sài Gòn, số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chủ đề của Hội nghị:  

1. Toán học tài chính và quản trị doanh nghiệp
2. Toán Công nghệ
3. Kinh tế lượng ứng dụng
4. Đại số ứng dụng, Logic ứng dụng và Lý thuyết mật mã
5. Giải tích ứng dụng
6. Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin
7. Giải tích số và Tính toán Khoa học kỹ thuật
8. Xác suất ứng dụng và thống kê
9. Các nội dung  khác liên quan đến toán học ứng dụng

*Ngôn ngữ dùng trong hội nghị: Tiếng Anh.

Chương trình khoa học của hội nghị bao gồm các báo cáo mời toàn thể ( 50 phút) do các nhà Toán học ứng dụng  hàng đầu của thế giới và Việt nam (được Ban chương trình xét chọn và mời) trình bày.

Ngoài ra hội nghị sẽ tổ chức các báo cáo tiểu ban (20 phút) dành cho việc trình bày các kết quả khoa học mới về toán ứng dụng và những ứng dụng toán học trong các lĩnh vực kinh tế, sản xuất và đời sống xã hội. Ban chương trình đặc biệt khuyến khích các nghiên cứu sinh, sinh viên cao học và các nhà toán học trẻ gửi bài đăng ký báo cáo tại hội nghị.

Giáo sư Barbara Keyfitz, chủ tịch Hội đồng quốc tế về Toán công nghiệp và Toán ứng dụng (ICIAM) và nhiều  giáo sư hàng đầu của ICIAM cũng như của các hội toán công nghiệp từ các nước phát triển đã nhận lời tham dự, đọc báo cáo mời toàn thể và tham gia ban chương trình hội nghị.

Đây là hoạt động khoa học quốc tế đầu tiên do hội Ứng dụng toán học Việt nam tổ chức. Ban chấp hành hội ứng dụng toán học Việt nam và ban tổ chức kêu gọi các nhà nghiên cứu toán ứng dụng, các nhà ứng dụng toán học trong nước gửi bài đăng ký báo cáo và tham dự hội nghị và động viên các bè bạn quốc tế cùng gửi bài và tham dự hội nghị.

Các báo cáo sẽ được ban chương trình duyệt và thông báo kết quả cho tác giả trước ngày 30/11/2013

Ban chương trình:
Đồng chủ tịch: GS. Lê Hùng Sơn (ĐHBK Hà Nội, Việt Nam) và GS. Taketomo Mitsui (ICIAM, Japan).
Các thành viên khác của Ban chương trình sẽ sớm được cập nhật.

Ban tổ chức:
Đồng chủ tịch: PGS.TS Nguyễn Viết Ngoạn (Đại học Sài Gòn, Việt Nam) và PGS.TS Tống Đình Qùy (ĐHBK Hà Nội, Việt Nam)
Các thành viên khác của Ban tổ chức hội nghị sẽ sớm được cập nhật.

Đăng ký dự hội nghị:

Đăng ký tham dự hội nghị và đọc báo cáo khoa học được điền theo mẫu kèm theo (tải về mẫu đăng ký tại đây), gửi qua email đến Ban tổ chức theo các địa chỉ: vsamconference@gmail.com

Có thể gửi đăng ký trực tuyến (online) trên trang Web của hội nghị (sẽ sớm được đăng tải sau khi hoàn tất các thông tin liên quan) tại địa chỉ: http://vietsam.org.vn/vsamconf/index.aspx?domain=viamc2013  (tại chuyên mục Registration). 

Khẳng định tham dự hội nghị xin gửi trước ngày 15/11/2013. Ban tổ chức hội nghị sẽ gửi giấy mời của Ban tổ chức tới các đại biểu đã khẳng định tham dự qua bưu điện (với các đại biểu có địa chỉ thư gửi thư chính xác).

Các đại biểu đăng ký tham dự và đọc báo cáo khoa học: gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 31/10/2013, gửi báo cáo toàn văn trước ngày 15/11/2013, qua email về địa chỉ: vsamconference@gmail.com.

Hội nghị phí:

500.000VND cho mỗi đại biểu (300.000VND đối với sinh viên hoặc người đi kèm).
Hội nghị phí bao gồm chi phí Café break, ăn trưa, tiệc chiêu đãi và tài liệu hội nghị (đại biểu tham dự tự thu xếp phí ở, đi lại trong những ngày hội nghị, thông tin đầy đủ về các khách sạn gần nơi tổ chức hội nghị sẽ được giới thiệu trên trang web hội nghị để đại biểu thuận lợi lựa chọn).

Địa chỉ liên lạc:

Ban tổ chức Hội nghị quốc tế về Ứng dụng Toán học:

Hội ứng dụng toán học Việt Nam (VSAM)
Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội (Viện Toán tin - Ứng dụng, Đại học Bách khoa HN).
Tel:  (84-04) 37547947;   Fax: (84-04) 37547860; Hotline: 0915344429 & 0915223259
Website của Hội: http://www.vietsam.org.vn/
Website hội nghị VIAMC2013:  http://vietsam.org.vn/vsamconf/index.aspx?domain=viamc2013
E-Mail của hội nghị: vsamconference@gmail.com

Đại học Sài Gòn (SGU)
Địa chỉ: Số 273, An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. HCM
Tel: (84-08) 38354409;    Fax: (84-08) 38.305568
Website: http://www.sgu.edu.vn/


Chú ý:

Ban tổ chức dự kiến tổ chức (Tour) đi tham quan di tích Ankor Wat vào ngày 21 đến 23/12/2013. Các đại biểu muốn tham dự chuyến tham quan Ankor Wat phải đăng ký sớm và nộp chi phí cho chuyến đi. Chương trình tham quan và chi phí cụ thể cho chuyến tham quan di tích Ankor Wat sẽ được thông báo sớm trên trang Web hội nghị.

Theo đề nghị của hầu hết các đại biểu tham gia hội nghị và được sự chấp thuận của Lãnh đạo Đại học Sài Gòn, Ban tổ chức quyết định hội nghị sẽ tổ chức tại Đại học Sài Gòn (nằm trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh)..
 
Xin trân trọng thông báo!
Ban Tổ chức
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 7