System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ hai, 23/09/2013, 16:56 GMT+7
Thông báo bổ sung: Thông báo về Kỷ yếu của hội nghị VIAMC 2013

Kính gửi: Các Qúy vị Đại biểu!

Liên quan đến việc đăng ký tham dự hội nghị, các đại biểu có thể tìm hiểu cách thức tại "Thông báo số 1: Hội nghi quốc tế về ứng dụng toán học tại Việt Nam".

Liên quan đến việc đăng bài trong "Kỷ yếu" của hội nghị, chúng tôi xin thông báo như sau:

Ban chương trình hoan ngênh các diễn giả đã có các báo cáo tại hội nghị, nội dung của các báo cáo này cần được chuẩn bị trong các tập tin ở định dang PDF hoặc LaTex và gửi đến Ban Chương trình (hoặc trực tiếp đến Giáo sư Lê Hùng Sơn), vào cuối tháng 2 năm 2014.

Tất cả các tập tin sau đó sẽ được xem xét bởi các đồng nghiệp (Ban Chương trình) và được chấp nhận, sau đó sẽ được công bố trên Kỷ yếu Hội nghị.

Kế hoạch xuất bản kỷ yếu hội nghị cụ thể là: đối với các bài viết (các báo cáo) tại hội nghị  (bao gồm cả tất cả các báo cáo tại các phiên hội nghị toàn thể) sau khi được xem xét, chỉnh sửa (và được chấp nhận), sẽ tuyển tập thành bộ kỷ yếu hội nghị và chúng tôi hy vọng bộ sưu tập các bài biết của hội nghị sẽ được chấp nhận bởi một trong số các nhà xuất bản có uy tín, chẳng hạn như AMS’ Comtemporary Math. Series.

Trân trọng!

[Ban tổ chức của VIAMC 2013]
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5