System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ tư, 30/10/2013, 11:07 GMT+7
Thông báo số 2 về Hội nghị Quốc tế về Ứng dụng Toán học (VIAMC 2013)

(Download nội dung Thông báo số 2 tại đây)

THÔNG SỐ 2

Hội nghị Quốc tế về Ứng dụng Toán học (VIAMC 2013) là hoạt động khoa học quốc tế đầu tiên do Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam tổ chức. Mục đích chính của VIAMC 2013 nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu - ứng dụng Toán học và Tin học quốc tế và trong nước hoạt động trong các lĩnh vực thực tiễn khác nhau.

Chủ đề của Hội nghị này là các vấn đề về Ứng dụng Toán học trong các lĩnh vực:
  • Toán học tài chính và quản trị doanh nghiệp
  • Toán Công nghệ
  • Kinh tế lượng ứng dụng
  • Khoa học máy tính
  • Giải tích số và Tính toán khoa học
  • Xác suất và thống kê ứng dụng 
     


Thời gian Hội nghị: 19 - 20/12/2013

Địa điểm Hội nghị: Trường Đại học Sài Gòn, Số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Website:

Ban Chương trình:


Đồng Trưởng Ban: Lê Hùng SơnTaketomo Mitsui.

Các ủy viên: Phạm Kỳ Anh, Đặng Quang Á, Jacques Belair, Phạm Huy Điển, Nguyễn Qúy Hỷ, Trần Văn Lăng, Tống Đình Qùy, Phan Đình Tuấn.
 
Ban Tổ chức:

Đồng Trưởng Ban: Nguyễn Viết NgoạnTống Đình Quỳ.
Các ủy viên: Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thế Dũng, Trần Hành, Võ Văn Lộc, Phạm Hoàng Quân, Trần Thị Đường, Phan Văn Hồng, Trần Đình Tuấn, Nguyễn Phương Anh.

Địa chỉ liên lạc:

Ban Tổ chức Hội nghị Quốc tế về Ứng dụng Toán học: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Văn phòng Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội).
Điện thoại: (84-04) 37547947
Hotline: 0915344429 và 0915223259
E-mail: vsamconference@gmail.com

Đăng ký tham dự:

Đăng ký trực tuyến trên trang Web, tại địa chỉ:
http://www.vietsam.org.vn/vsamconf


Gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 10/11/2013, gửi báo cáo toàn văn trước ngày 20/11/2013 về địa chỉ: vsamconference@gmail.com; Báo cáo gửi theo định dạng .pdf và Latex, báo cáo toàn văn không vượt quá 15 trang.

Khẳng định tham dự trước ngày 05/12/2013. Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy mời tới các đại biểu đã khẳng định tham dự qua địa chỉ gửi thư đường bưu điện.

Hội nghị phí:

500.000 VNĐ đối với mỗi đại biểu. Các đại biểu đọc báo cáo mời (Invited Speaker) và sinh viên được miễn phí tham dự Hội nghị. Đối với sinh viên được hưởng mức tối thiểu của Hội nghị (tài liệu, coffee break).
LỜI MỜI
CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
VỀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Hội nghị Quốc tế về Ứng dụng Toán học tại Việt Nam (VIAMC 2013) sẽ được tổ chức vào các ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2013 tại Trường Đại học Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

Chương trình khoa học của Hội nghị bao gồm các báo cáo mời toàn thể (50 phút) do các nhà Toán học ứng dụng hàng đầu của thế giới và Việt Nam (được Ban chương trình xét chọn và mời) trình bày.

Ngoài ra Hội nghị sẽ tổ chức các báo cáo tiểu ban (20 phút) dành cho việc trình bày các kết quả khoa học mới về toán ứng dụng và những ứng dụng toán học trong các lĩnh vực kinh tế, sản xuất và đời sống xã hội. Ban chương trình đặc biệt khuyến khích các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các nhà toán học trẻ gửi bài đăng ký báo cáo tại Hội nghị.

Đây là hoạt động khoa học quốc tế đầu tiên do Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam tổ chức. Ban chấp hành Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam và Ban Tổ chức trân trọng kính mời các tổ chức, các nhà khoa học và quản lý quan tâm đến ứng dụng toán học gửi bài đăng ký báo cáo và nhiệt tình tham dự Hội nghị./. 
 
[Ban tổ chức của VIAMC 2013]
 
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5