System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ sáu, 22/02/2008, 10:07 GMT+7
Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 6, Số 2, Năm 2008
Bài viếtTác giảTrang
Sử dụng mô phỏng Gradient để giải một số bài toán ₫iều khiển phi tuyến bằng phương pháp trực tiếp và ứng dụng

On a simulation of gradients and its application to solve a class of non-linear control problems in discrete model by direct methods
Trần Cảnh, Mai Văn Được, Tống Đình Qùy 1
Tính duy nhất nghiệm của bài toán hỗn hợp đối với hệ thống phương trình đạo hàm riêng dạng parabolic trong vấn đề truyền và khuyếch tán nhiệt

On the uniqueness of the solution to a mixed boundary value problem for a system of parabolic partial differential equations modelling heat transfer and diffusion processes
Lê Ngọc Lăng 29
Ước lượng xác suất thiệt hại trong một số mô hình rủi ro, thời gian rời rạc với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc

Upper bounds for ruin probabilities in discrete time risk models with dependent variables
Bùi Khởi Đàm, Nguyễn Huy Hoàng49
Một phương pháp nâng cao hiệu quả nhận dạng ảnh mặt người trong cơ sở dữ liệu ảnh mặt

Method to improve human face recognition from image database
Lê Tiến Vương, Nguyễn Thế Bình, Lê Xuân Thủy 67
Thuật toán bắn ngẫu nhiên Markov và phần mềm VSAM-3 giải bài toán vận hành hệ thống thủy điện 3 bậc thang trên sông Đà

Markov random shooting algorithm and the VSAM-3 software for regulating the 3-stepwise system of hydro-electric power stations on Da river
Mai Văn Được, Nguyễn Qúy Hỷ, Vũ Tiến Việt77
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 3