System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 21/02/2008, 10:30 GMT+7
Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 6, Số 1, Năm 2008
Bài viếtTác giảTrang
Một phương pháp nội suy ảnh sử dụng các công cụ trong lí thuyết biến ₫ổi hình thái

Image restoration by method of morphology
Phạm Cảnh Dương, Lê Thanh Huệ, Nguyễn Hoàn Vũ1
Toán tử hỗn hợp cho phương trình sóng phi tuyến chứa toán tử Kirchhoff

Mixed problem for a nonlinear wave equation involving Kirchhoff’s operator
Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Thành Long13
Ứng dụng phương pháp hàm bù giải bài toán tĩnh học thành công không gian

The application of complex elementary function method (CFM) in solving the problem of atial beams
Phan Thanh Dược 25
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Calculations of reinforced concrete members according to JAPANESE theory and criteria
Nguyễn Nguyên Hùng 35
Mô phỏng nước tự nhiên đổ về các hồ chứa Hoà Bình - Sơn La - Lai Châu

Simulating the flow of natural water runing intoHoa Binh, Son La, Lai Chau reservoirs
Lê Hồng Phương, Nguyễn Văn Hữu, Tống Đình Quỳ47
Cơ cở toán học của các phần mềm VSAM 4 và 5 trong bài toán giảm thiểu ₫ộ rủi ro lũ lụt cho công trình thủy điện Sơn La

On mathematical bases of the software VSAM 4 and 5 in the problem of reducing risks caused by floods for Son La hydropower project
Nguyễn Quý Hỷ, TRần Thu Thủy, Mai Văn Được, Nguyễn Duy Phương, Vũ Tiến Việt57
Đánh giá xác suất thiệt hại đối với quá trình rủi ro gia số phụ thuộc

Evaluate ruin probabilities for risk processes with dependent increments
Bùi Khởi Đàm,Nguyễn Huy Hoàng 93
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 3