System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Chủ nhật, 22/02/2004, 10:39 GMT+7
Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 2, Số 1, Năm 2004
Bài viếtTác giảTrang
Các đặc trưng cho tính phi dư thừa trong bài toán sản xuất Leontief

Characteristics for the unsuperfluous property of the Leontief production problem
Phan Thiên Thạch 3
Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất: Thị trường chứng khoán Việt Nam 2000-2003

The empirical evidence of GARCH effects on return series: Vietnam Stock Market 2000-2003
Vương Quân Hoàng15
Bài toán phân bổ tài nguyên và kỹ thuật Tabu

Solving the resources assignment problems by the tabu search technique
Đỗ Xuân Dương, Phạm Huy Điển 31
Một thuật toán heuristic giải bài toán phân lịch bay tiếp viên cho hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam

A heuristic algorithm for solving the crew-attendant assignment problem of the Vietnam Airlines cabin crew department
Nguyễn Đức Hiếu 49
Bài toán sản xuất đồng bộ và ứng dụng

On a distribution problem and its applications
Trần Vũ Thiệu 61
GIỚI THIỆU – TỔNG QUAN:
Máy tính lượng tử và những cấu trúc toán học liên quan

Quantum computer and related mathematical structures
Đỗ Ngọc Diệp 77
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 4