System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 22/02/2007, 10:55 GMT+7
Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 5, Số 1, Năm 2007
Bài viếtTác giảTrang
Định giá quyền lựa chọn kiểu châu Âu trong mô hình mũ Levy

The European option pricing in the Lévy’s exponential model
Nguyễn Tiến Dũng 1
Phân phối khi-bình phương với bậc tự do ngẫu nhiên

On distribution function of khi-squared with random digrees of freedom
Trần Lộc Hùng, Trần Thiện Thành, Bùi Quang Vũ11
Thuật toán mới giải bài toán vận tải với ràng buộc hai phía

A new algorithm for solving the transportation problem with two-sided constrains on supplies or demands
Phạm Xuân Hinh, Trần Vũ Thiệu 27
Vấn đề tồn tại và duy nhất nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân

The existence and uniqueness theorems for a class of variational inequalities
Lê Ngọc Lăng, Nguyễn Minh Mẫn, Ngô Văn Lược43
Về giải pháp song song hóa thuật toán tabu với ứng dụng vào bài toán phân bổ tài nguyên

Parallel implementations of the tabu search technique with application to the resources assignment problems
Phạm Huy Điển, Phạm Ngọc Hùng, Đỗ Xuân Dương 55
Về một bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp và áp dụng vào công trình thủy điện Sơn La

On a random synthetic control problem in safe and reasonable exploitations for a system of cascade hydro-electronic power stations
Nguyễn Quý Hỷ, Mai Văn Được, Trần Minh Toàn65
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 2