System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 22/02/2007, 10:58 GMT+7
Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập 5, Số 2, Năm 2007
Bài viếtTác giảTrang
Một phương pháp ra quyết ₫ịnh tập thể dựa trên phân loại dữ liệu mờ trong việc sử dụng đất

A group decision making method based on fuzzy data classification classification in land use planning issues
Nguyễn Hải thanh, Đặng Xuân Hà, Trần Vũ Hà1
Một thuật toán hiệu quả mô phỏng biến ngẫu nhiên có phân phố Gamma

An algorithm for simulating Gamma random variable
Nguyễn Thanh Tùng19
Ứng dụng phương pháp phân tích nút trong bài toán thiết kế các cấu trúc cảm biến vi cơ điện tử

Application of nodal analysis to designing MEMS-based sensor
Trần Đức Tân, Nguyễn Thăng Long, Nguyễn Phú Thùy 29
Về một hệ Elliptic p-Laplace trong không gian Sobolev có trọng

On the p-Laplace Elliptic system in weighted Sobolev spaces
Lê Khánh Luận, Trần Minh Thuyết, Võ Giang Giai41
Va chạm vật rắn và thanh ₫àn hồi nhớt tuyến tính: sự tồn tại toàn cục và ổn định của nghiệm

The shock of a rigid body and linear viscoelastic bar: global existence and stability of solution
Lê VăN út, nguyễn thị thảo trúc, nguyễn thành long 49
Tiếp cận tham số và phi tham số ước lượng hiệu quả quy mô và quy mô lao động tối ưuNguyễn Khắc Minh65
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 2