System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ ba, 22/02/2000, 09:02 GMT+7
Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển I
Tối ưu trong khoa học, kỹ thuật, kinh tế và đời sống
Hoàng Tụy

Ứng dụng Toán học trong hoạt động Điện lực
Đặng Ngọc Tùng

Ứng dụng mô hình Toán học trong Khí tượng Thuỷ văn
Nguyễn Công Thành, Bùi Văn Đức

Công nghệ Thông tin và ứng dụng Toán học
Phan Đình Diệu

Ứng dụng Toán học trong khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam
Phùng Đình Thực

Bài toán ngược không chỉnh trong khoa học ứng dụng
Đặng Đình áng

Vận dụng các phương pháp Toán học trong nghiên cứu Quân sự
Nguyễn Ngọc Quý

Một số ý kiến về ứng dụng Toán học trong Y học và Y tế
Phạm Mạnh Hùng

Sử dụng các phần mềm Toán học trong giảng dạy và học tập
Phạm Huy Điển

Những vấn đề chung trong ứng dụng toán học vào các hoạt động quân sự
Phạm Thế Long, Nguyễn Hữu Mộng, Tô Văn Ban

Các phương pháp Toán học trong Khoa học Xã hội
Nguyễn Văn Lâm

Nghiên cứu khả năng xây dựng một số ứng dụng dựa trên Mobile Agent
Lê Tuệ, Lê Đình Duy

Về một số áp dụng Toán học trong ngành dầu khí Việt Nam
Trần Ngọc Toản

Sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý trồng rừng
Lê Vĩnh Cẩn

Về một phương pháp đánh giá phương án qui hoạch mạng lưới GTVT
Vũ Ngọc Cừ
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 3