System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ ba, 22/02/2000, 11:09 GMT+7
Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển 2
Được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản nhà nước về khoa học tự nhiên

Một số ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong việc xây dựng hệ thống hướng dẫn giao thông
Dương Anh Đức, Lê Thụy Anh, Đinh Bá Tiến

Về một bài toán ngược của đánh giá độ tin cậy một hệ thống trong nghiên cứu tương quan dòng chảy giữa sông Đà và sông Đồng Nai
Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Quý Hỷ

Phương pháp Monte - Carlo đánh giá khả năng hỗ trợ giữa các bộ phận trong hệ thống và ứng dụng
Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Văn Hộ , Nguyễn Hữu Tiến

Ổn định tuyệt đối của hệ thống phản hồi mờ có chứa bất định tham số
Lê Hùng Lân

Ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê trong tính toán độ bền mỏi chi tiết máy
Phạm Ngọc Phúc, Ngô Văn Quyết

Phương pháp toán học xác định các trạng thái kỹ thuật của xe tăng khi hành quân
Phạm Ngọc Phúc, Nguyễn Văn Tần, Nguyễn Ngọc Ban

Dạng chuẩn của đồng bộ
Hoàng Chí Thành

Mạng nơ ron lan truyền và ứng dụng trong phân tích màu trong công nghiệp
Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Quang Huy

Ứng dụng phương pháp đường dốc tính toán tham số bộ điều khiển trong hệ thống kỹ thuật
Phạm Lê Phát Toàn

Mô hình toán xác định ứng suất biến dạng khi dập nóng
Đinh Bá Trụ, Hoàng Văn Lợi

Xây dựng chương trình tính toán thiết lập biểu đồ vận hành tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống điện
Lã Văn út, Nguyễn Đức Cường

Chương trình tính toán xác định lời giải tối ưu toàn cục xấp xỉ của bài toán qui hoạch phi tuyến với một số ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng
Lã Văn út, Ngô Duy Hưng, Nguyễn Đức Cường

Hệ thống các phương pháp dự báo để xây dựng chiến lược phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2000 - 2010
Nguyễn Văn Vỵ


Logic mờ và các ứng dụng đa dạng của nó
Bùi Công Cường

Tính toán hiệu quả kinh tế của hoạt động chuyển giao Công nghệ thông tin. Một số kiến nghị
Lê Thanh Cường

Nhân số năng suất tổng hợp và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Nguyễn Quang Dong

Bài toán xác định các yếu tố liên quan mật thiết nhất đến một sự kiện và một phương pháp nhánh và cận để giải nó
Nguyễn Đình Hoá, Nguyễn Quý Hỷ

Trật tự lựa chọn và vấn đề tối ưu đa mục tiêu trong các hệ thống Kinh tế
Lê Hội

Một số mô hình toán ứng dụng trong kinh tế xã hội ở nước ta
Hoàng Xuân Huấn

Những vấn đề toán học trong thị trường tài chính và đặc biệt trong thị trường chứng khoán
Nguyễn Văn Hữu

Về một bài toán tối ưu hai mục tiêu trong lý thuyết phục vụ đám đông
Nguyễn Quý Hỷ, Phạm Trọng Quát, Hồ Đức Việt, Nguyễn Ngọc Cường, Đào Kiến Quốc

Điều chỉnh số tiền bảo chứng trong hoạt động kinh tế thị trường
Trần Trọng Nguyên

Nguồn vốn trong nước đối với công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước
Trần Thái Ninh

Quy luật hiệu quả giảm dần và việc mô hình hóa quy luật trong phân tích kinh tế
Hoàng Đình Tuấn

Vài ứng dụng mô hình xác suất thống kê trong quản lý kinh tế và trật tự xã hội
Vũ Tiến Việt, Nguyễn Văn Sỹ

Lưới Petri mờ và một điều kiện cần đối với luật đối ngẫu trong Logic mờ
Trần Thọ Châu

Ứng dụng hình học Fractal để nén ảnh số trên máy tính
Nguyễn Xuân Hoài, Trần Văn Hùng, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Xuân Huy

Nguyên lý văn phạm động và ứng dụng của nó trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Lê Khánh Hùng

Các ánh xạ đóng và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu
Nguyễn Xuân Huy, Lê Đức Minh, Vũ Ngọc Loãn

Ứng dụng của thống kê bậc cao trong phân tách tín hiệu
Nguyễn Thị Hoàng Lan

Các thuật toán về điều khiển tương tranh và cập nhật dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán
Nguyễn Đình Thuân

Tích hợp các kỹ thuật tính toán mềm và mạng Nơ ron trong xử lý dữ liệu
Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Hữu Đức, Trần Ngọc Hà

Bộ công cụ tạo lập hệ chuyên gia Exgen và ứng dụng trong đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm
Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Toàn Thắng, Thạc Bình Cường, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Hà Duyên Tư

Các phương pháp phân và ghép lớp theo khoảng cách
Lê Đức Vĩnh

Chuyển một loại bài toán điều khiển về bài toán điều khiển đơn giản đơn hình
Trần Cảnh

Nghiên cứu xây dựng phương pháp quy hoạch độ cao tối ưu để xác định vị trí hợp lý cho sân công nghiệp
Võ Trọng Hùng

Tính chất C(W) và bài toán nội suy tổng quát sinh bởi toán tử khả nghịch phải suy rộng
Phạm Thị Bạch Ngọc

Về một số ứng dụng của nguyên lý bao hàm loại trừ và các hệ số đa thức
Cao Văn Nuôi

Một đặc trưng nghiệm của bài toán bù phi tuyến suy rộng
Huỳnh Thế Phùng

Một thuật toán giải bài toán quy hoạch nguyên có cấu trúc đặc biệt
Trần Xuân Sinh

Phép biến hình á bảo giác và một vài đánh giá
Võ Đăng Thảo

Phương pháp giải một lớp bài toán qui hoạch nguyên phi tuyến
Trần Vũ Thiệu, Võ Văn Tuấn Dũng

Dạng ngẫu nhiên của định lý Edelstein mở rộng
Nguyễn Xuân Thuần

Bất đẳng thức biến phân tựa đơn điệu và sự hội tụ của thuật toán xấp xỉ giá trị
Nguyễn Văn Thuỳ
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5