System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ ba, 22/02/2000, 15:17 GMT+7
Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Quyển 3
Được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản nhà nước về khoa học tự nhiên

Một vài ứng dụng của phương pháp Monte - Carlo trong nghiên cứu thuỷ văn
Nguyễn Hữu Bảo

Ứng dụng phương pháp xấp xỉ hàm số vào bài toán mô hình hóa trong lĩnh vực địa chất-dầu khí
Hoàng Thế Dũng, Lê Hùng Sơn, Tống Đình Qùy

Nghiên cứu độ bền vững động học của bộ cần khi khoan trong móng của mỏ Bạch Hổ và Rồng
Trần Xuân Đào, Shirin Zade S.A.

Phương pháp phân tích số liệu xác định độ thẩm thấu dầu của mỏ Bạch Hổ
Nguyễn Văn Gia

Dùng mô hình xấp xỉ ngẫu nhiên để ước lượng một loại mặt hồi quy và ứng dụng vào việc lập bản đồ dự báo chấn cấp động đất ở Việt Nam
Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Xuân Bình, Trần Cảnh

Về một số bài toán biến phân để ước lượng một loại mặt hồi quy có số quan sát bé so với số tham số
Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Đình Hoá, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Đình Xuyên

Dùng mô hình xấp xỉ ngẫu nhiên để ước lượng một loại mặt hồi quy
Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Xuân Bình, Trần Cảnh

Tính một loại tích phân bằng quan sát thực nghiệm và ứng dụng để dự báo trữ lượng thăm dò dầu khí
Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Văn Hữu, Đào Kiến Quốc, Phan Thu Hải

Bài toán phân biên
Phùng Đức Mạnh

Về bài toán xác định các thông số độ hạt trầm tích biển
Phùng Văn ổn, Nguyễn Chu Hồi, Vũ Đình Tiến

Đánh giá, điều khiển quá trình bơm ép nước-khai thác dầu tầng móng trung tâm mỏ Bạch Hổ bằng phương pháp phân tích tương quan
Trần Hồng Phong, Phùng Đình Thực

Ứng dụng toán ứng dụng và máy tính trong công nghiệp mỏ hướng tới thế kỷ 21
Nguyễn Chí Quang

Mô hình hoá trên cơ sở lý thuyết địa thống kê
Nguyễn Chí Quang, Đỗ Ngọc Trung, Đinh Lan Anh

Một vài thuật toán tìm các tín hiệu yếu của sóng địa chấn trên cơ sở các quan sát thống kê
Lê Xuân Quảng

Ứng dụng Fractal và Entropy trong điều khiển các quá trình vận chuyển hỗn hợp dầu và khí bằng đường ống ngầm ngoài khơi
Phùng Đình Thực, Tống Cảnh Sơn

Xác định chiều sâu lớn nhất của xói sau đập tràn
Tô Văn Ban, Phạm Ngọc Quý, Nguyễn Quang Dong

Sơ đồ sai phân của nghiệm suy rộng bài toán ô nhiễm khí hoặc nước thải
Hoàng Đình Dung

Một vài nhận xét về mối liên hệ giữa các kim loại nặng trong trầm tính & nước thải ở các cửa cống thải ra sông Tô Lịch
Chu Đức

Điều khiển tối ưu một hệ quần thể và ứng dụng vào việc phủ xanh đất trống đồi núi trọc
Nguyễn Quý Hỷ, Trần Cảnh, Nguyễn Đình Hoá, Nguyễn Văn Hữu, Trần An Phong, Tống Đình Quỳ, Tô Cẩm Tú

Một thuật toán dùng để chẩn đoán và tiên lượng bệnh trong y học
Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Quang Cầm

Xác định các hệ số của công thức TRISS theo phương pháp phân tích đa nhân tố
Nguyễn Hồ Quỳnh, Trịnh quốc Anh

Xây dựng cơ cấu cây trồng sử dụng đất tối ưu
Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Thị Mơ, Nguyễn Thị Vòng, Hà Thị Thanh Bình

Quy hoạch đất trên địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Nguyễn Hải Thanh, Đoàn Công Quỳ, Cao Huy Chương

Ứng dụng lý thuyết tập mờ trong phân loại số liệu
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thị Thủy, Ngô Tuấn Anh

Mô hình tách của hàm sản xuất nhiều mức
Tô Cẩm Tú

Quan hệ giữa một số yếu tố trong đất
Tô Cẩm Tú

Ứng dụng toán học nghiên cứu vai trò các yếu tố cấu thành năng suất bông
Tô Cẩm Tú, Lê Xuân Long

Nghiên cứu quá trình tác động của lưỡi phay phẳng vào đất và ứng dụng trong thiết kế máy đào rãnh trồng mía
Tô Cẩm Tú, Nguyễn Văn Phát

Một số hướng nghiên cứu toán sinh thái của khoa học sinh thái Đại học Khoa học tự nhiên
Mai Đình Yên, Lưu Lan Hương, Đoàn Hương Mai

Về sự không tồn tại lời giải dương của một phương trình tích phân phi tuyến
Dương Thị Thanh Bình

Về phương trình sóng phi tuyến liên kết với điều kiện hỗn hợp thuần nhất
Dương Thị Thanh Bình, Alain Phạm Ngọc Định, Nguyễn Thành Long

Về một phép lặp ẩn để giải một số lớp phương trình phi tuyến
Trần Quốc Bình

Giải tích p-adic, hàm Green và ứng dụng
Nguyễn Văn Cơ

Thuật giải quy nạp tuyến tính liên kết với toán tử Kirchoff - Carrier
Alain Phạm Ngọc Định, Nguyễn Thành Long, Trần Ngọc Diễm

Khai triển tiệm cận của sai số trong phương pháp luân phương ẩn giải bài toán truyền nhiệt hai chiều
Tạ Văn Đĩnh

Mô phỏng nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên với hai điểm biên
Mai Văn Được

Phương pháp chiếu lặp đối với phương trình tiến hoá cấp một dạng . ứng dụng vào việc giải bài toán truyền và khuyếch tán nhiệt trong các phản ứng hoá học
Lê Ngọc Lăng

Phương pháp phần tử hữu hạn cho bài toán Elliptic phi tuyến biên cong
Võ Thị Thanh Loan

Về phương pháp điều chỉnh Tchikhonov đối với lớp bài toán biến phân tổng quát đa trị phi tuyến
Nguyễn Quỳnh Nga

Nghiệm chỉnh hoá của bài toán Cauchy cho phương trình Helmholtz trong tầng gồ ghề của R3
Võ Thị Thanh Nhiều, Nguyễn Công Tâm, Chu Văn Thọ

Sóng nhỏ và xấp xỉ đa giải pháp của không gian Sôbôlev có trọng
Tạ Ngọc Trí

Định lý thác triển đối với nghiệm của một hệ phương trình đạo hàm riêng tuyến tính tổng quát dạng ma trận
Nguyễn Thành Văn

So sánh thời gian thực hiện tính toán trên Maple-Mathematica-Matlab
Nguyễn Hữu Điển

Giải bài toán trị riêng kỳ dị của phương trình vi phân cấp hai bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Tạ Văn Đĩnh

Một số phần mềm cho toán phổ thông và ứng dụng vào các bài toán không chỉnh và các bài toán ngược
Lê Trọng Lục

Căn bậc hai của một ma trận vuông thực
Nguyễn Hồ Quỳnh

Một đặc trưng mũ hai phía và tính ổn định
Trần Kim Thanh
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 10