System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ hai, 21/02/2000, 11:20 GMT+7
Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần I, Lời nói đầu
Kỷ yếu được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản nhà nước về khoa học tự nhiên

Ban biên tập: Nguyễn Quý Hỷ (Trưởng ban), Phạm Huy Điển, Tống Đình Quỳ (Thư ký),Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Văn Hữu, Lê Ngọc Lăng, Phạm TrầnNhu, Nguyễn Thị Ngọc Quyên,Phùng Đình Thực, Đặng Ngọc Tùng

Lời nói đầu

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về “ứng dụng toán học” được tiến hành tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong các ngày 23-25/12/1999 nhằm tổng kết các thành tựu và trao đổi kinh nghiệm trong ứng dụng toán vào các hệ thống kỹ thuật, kinh tế, xã hội và quản lý của Việt Nam, tăng hiệu quả sử dụng khả năng sắc bén của tư duy và công cụ toán học trong việc hình thành và giải quyết các bài toán thực tiễn sẽ nảy sinh từ yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chương trình hội nghị bao gồm 2 phiên toàn thể với 8 bài phát biểu ý kiến của các vị lãnh đạo và 6 báo cáo khoa học, 5 phiên họp song song dành cho trên 170 báo cáo khoa học của 7 ban chuyên ngành và một diễn đàn “ứng dụng toán học” với sự tham gia của toàn thể hơn 400 đại biểu hội nghị là các nhà toán học, các nhà quản lý, các nhà khoa học công nghệ quan tâm đến ứng dụng toán học trong các ngành kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng...

Nội dung các bài phát biểu, tham luận và các báo cáo khoa học đề cập tới nhiều khía cạnh khác nhau của ứng dụng toán học, từ các tiếp cận tổng thể, mô hình hóa, kỹ thuật tính toán đến các địa chỉ ứng dụng và các vấn đề cụ thể thiết thực trong triển khai ứng dụng.

Để thuận tiện cho việc sử dụng, Ban biên tập sắp xếp các nội dung này thành 3 tập của Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng Toán học, trong đó:

+ Tập 1 dành cho các nội dung thực hiện trong 2 phiên họp toàn thể và tại diễn đàn “ứng dụng toán học”;

+ Tập 2 đăng tải các báo cáo mời và báo cáo khoa học tại các ban chuyên ngành: Toán học trong công nghiệp và giao thông vận tải, Toán học trong quản lý, Các phương pháp Giải tích - Tối ưu hoá và tiểu ban Toán học trong công nghệ thông tin (thuộc ban Tính toán khoa học và Công nghệ thông tin);

+ Tập 3 trình bầy các báo cáo mời và báo cáo khoa học tại các ban chuyên ngành: Toán học trong Các khoa học về Trái đất, Toán học trong Nông - Sinh - Y và Môi trường, Các phương pháp Vật lý - Toán và tiểu ban Tính toán khoa học (thuộc ban Tính toán khoa học và Công nghệ thông tin);

Ban Biên tập chân thành cám ơn mọi sự đóng góp về vật chất và tinh thần cho sự ra đời của Kỷ yếu Hội nghị, cám ơn các tác giả và các phản biện về thời gian và công sức đã dành cho Kỷ yếu. Ban Biên tập đặc biệt cám ơn Hội đồng Khoa học Tự nhiên thuộc Chương trình quốc gia về nghiên cứu cơ bản đã hỗ trợ tài chính cho việc xuất bản và cám ơn Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch Hội đồng, Giáo sư Lê Vũ Khôi, Thư ký Hội đồng, đã giúp đỡ và góp nhiều ý kiến trong việc tổ chức biên tập Kỷ yếu Hội nghị.
In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5