System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 23/12/1999, 10:33 GMT+7
Hội Nghị Ứng dụng Toán Học Toàn Quốc lần thứ I, 23-25/12/1999
Đã hơn 30 năm nay kể từ khi thành lập, Hội Toán học Việt Nam lấy việc nghiên cứu và ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế, Quốc phòng,... làm một trong những mục tiêu hoạt động của mình.

Trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước và xây dựng đất nước sau chiến tranh, các cán bộ khoa học của các trường Đại học và các Viện nghiên cứu đã sử dụng các thành tựu Toán học như là một trong những công cụ hữu hiệu trong nghiên cứu và ứng dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong điều kiện hiện nay, khi đất nước chuyển sang kinh tế thị trường, việc ứng dụng các thành tựu toán học và tăng cường mối giao lưu, hợp tác giữa các nhà toán học với các chuyên gia các ngành càng trở nên một nhu cầu bức xúc và vô cùng cần thiết.

Trước tình hình trên, Hội Toán học Việt Nam quyết định tổ chức Hội nghị toàn quốc về ứng dụng Toán học (lần thứ nhất) tại Hà Nội, trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 12 năm 1999.

Chủ đề của Hội nghị:

Những vấn đề về ứng dụng Toán học trong: Công nghệ (Điện tử -Viễn thông, Giao thông - Vận tải, Công nghệ Thông tin, Dầu khí, Năng lượng, Địa Vật lý, Du lịch, Cơ khí, Xây dựng,...), Nông nghiệp, Y học, Môi trường - Sinh thái, Khí tượng - Thuỷ văn, Kinh tế - Tài chính, Quản lý, Xã hội - Nhân văn, Quốc phòng,...

Danh mục các báo cáo của Hội nghị có thể tải về tại đây

 

(Nguồn: Hội ỨDTH VN)

In bài | Chia sẻ   
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 2