System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ năm, 07/03/2002, 00:00 GMT+7
Thông báo về "Hội thảo Ứng dụng Toán học trong một số ngành Khoa học và Kỹ thuật quan trọng"
Hơn 2 năm trước đây, trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21, Hội nghị Toàn quốc lần I về Ứng dụng Toán học đã được tiến hành và Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam ra đời trong sự ưu ái của Liên hiệp các Hội Kho học và Kỹ thuật VN, của Hội Toán học VN, Bộ Công nghiệp, Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, và nhiều Bộ, ngành Khoa học và Kỹ thuật khác nhau.

Trong thời gian qua Hội đã kiên trì phương châm hoạt động: Lấy ứng dụng làm mục tiêu, toán học là công cụ và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Nhu cầu phát triển trước mắt và thực lực hiện tại không cho phép triển khai các hoạt động dàn trải trên diện rộng, mà cần phải có những định hướng chiến lược tập trung vào một số lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt. Đồng thời, thực tế ứng dụng toán học nhiều năm qua ở nước ta và trên thế giới cho thấy rằng: hình thức giao lưu, hội thảo khoa học giữa các nhà toán học với chuyên gia khoa học, kỹ thuật các ngành là phương pháp đạt hiệu quả cao để làm phong phú kênh thông tin giữa những người làm ứng dụng Toán với với các nhà sản xuất và quản lý sử dụng công cụ Toán.

Ðây chính là nhứng lý do dẫn đến cuộc hội thảo Khoa học về "Ứng dụng Toán học trong một số ngành Khoa học và Kỹ thuật quan trọng".

(Nguồn: Hội ỨDTH VN)

In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5