System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ bảy, 24/12/2005, 15:09 GMT+7
Kết quả Hội Nghị Ứng dụng Toán Học Toàn Quốc lần thứ II
Trong các ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2005 Hội UDTHVN cùng với Bộ Công Nghiệp đã tổ chức Hội Nghị Ưng Dụng Toán Học Toàn Quốc lần thứ II và sau đó ngày 26 tháng 12 Đại Hội toàn quốc lần thứ II của Hội UDTHVN đã được tiến hành tại hội trường lớn của Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Tới dự Hội Nghị Ứng Dụng Toán Học Toàn Quốc lần thứ II có các đại biểu đại diện cho Ban Khoa Giáo TU, Ban Khoa Học và Công nghệ của Quốc Hội, Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Bộ Nông Nghiệp và Phát Tiển Nông Thôn, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Giao Thông Vận Tải, Viện Khoa học và Công nghệ VN, đại diện của Liên Hiệp Hội Khoa Học và Công Nghệ ,Tổng Cục Khí Tượng Thuỷ Văn, đại diện của các trường Đại Học Quốc Gia HN, Trưòng Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại Học Xây Dựng, Trường Đại Học Thuỷ Lợi, Trường Đại Học Công Nghệ, ĐHQG HN, Trường Đại Học Dân Lập Lạc Hồng (TPHCM), một số viện nghiên cứu ở Hà Nội như Viện Toán Học, Viện Máy và Dụng Cụ Công Nghiệp, Trung Tâm NCKH&CNQS..., Hội Toán Học VN...,Tổng công ty Dầu Khí, Tổng công ty Thuốc lá và hơn 400 hội viên cũ và mới của Hội UDTHVN.

Hội nghị cũng đã nhận được các tài trợ rất quí báu của các cơ quan nói trên.

Sau 2 ngày làm việc đã có gần 150 báo cáo khoa học về các ứng dụng của Toán học vào các lĩnh vực khác nhau của xã hội . Đặc biệt sáng ngày 26 tháng 12 diễn đàn về các phương hướng ứng dụng Toán học trong thời kỳ tới đã diễn ra rất sôi nổi.

Đại Hội toàn quốc lần thứ II của Hội UDTHVN đã thông qua phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ từ 2006-2010 và đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 35 ủy viên và tôn vinh Giáo Sư Ngyễn Quý Hỷ làm chủ tịch danh dự của Hội, vì đã có nhiều đóng góp cho việc sáng lập Hội UDTHVN và cho các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2000-2005
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 3