System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ hai, 21/07/2008, 15:49 GMT+7
Thông báo về hội thảo “Các vấn đề Kinh tế, Tài chính và Ứng dụng Toán học”
Nền kinh tế nước ta đang chuyển biến mạnh mẽ từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, nhất là từ khi nước ta gia nhập WTO. Đảng và chính phủ đã đề ra rất nhiều các chính sách để cải tiến các thể chế quản lý nền kinh tế và tài chính. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã ra đời và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc huy động vốn phục vụ cho việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Việc phân tích tác động của các chính sách đến nền kinh tế vĩ mô và nền tài chính đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà kinh tế và toán học.

Trong khoảng thời gian 10 năm qua đã có một số nhóm nghiên cứu về vai trò của việc đầu tư kỹ thuật đến sự tăng trưởng của GDP của các ngành trong nền kinh tế quốc dân, tác động của các chính sách đến nền kinh tế vĩ mô, nghiên cứu mô hình tăng trưởng giá các tài sản cơ bản, các phương pháp định giá các phái sinh chứng khoán, các vấn đề về rủi ro tín dụng, bảo hiểm... Để tổng kết và giới thiệu các công trình nghiên cứu có nhiều tiềm năng ứng dụng để giải quyết các vấn đề thời sự của nền kinh tế và tài chính của nước ta, Hội Ứng dụng toán học Việt Nam (HUDTH VN) phối hợp với trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) sẽ tổ chức hội thảo “CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ, TÀI CHÍNH VÀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC” bao gồm các chủ đề sau:

1. Phân tích tác động của sự thay đổi của các chính sách đến nền kinh tế vĩ mô

2. Định giá các phái sinh chứng khoán

3. Mô hình hoá và nhận dạng các giá chứng khoán và lãi suất trái phiếu

4. Phân tích thống kê và dự báo ngắn hạn giá các loại chứng khoán ở Việt Nam 5. Phân tích rủi ro tài chính

6. Các mô hình toán học trong bảo hiểm và tính toán các xác suất phá sản

7. Nghiên cứu các phương pháp định mức các thể nhân tín dụng

8. Trao đổi các vấn đề nảy sinh trong kinh tế và tài chính…

Thời gian: 3 ngày 27/02, 28/02, 1/3/2009

Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Chủ tịch hội thảo: Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch HUDTHVN

Ban tổ chức:

1. Tống Đình Quỳ, Đại học Bách khoa HN, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký HUDTHVN (đồng trưởng ban)

2. Vương Quân Hoàng, Uỷ viên BCH Hội UDTHVN (đồng trưởng ban)

3. Nguyễn Đình Hoá, Phó Chủ tịch HUDTHVN

4. Phạm Huy Điển, Uỷ viên BCH Hội UDTHVN

5. Trần Trí Dũng, Invest Vienam

Ban chương trình:

1. Trần Hùng Thao, Viện Toán học, Viện KH&CNVN (đồng trưởng ban)

2. Nguyễn Khắc Minh, Uỷ viên BCH Hội UDTHVN (đồng trưởng ban)

3. Nguyễn Quý Hỷ, Chủ tịch danh dự HUDTHVN

4. Nguyễn Đình Công, Viện KH&CNVN

5. Nguyễn Quang Dong, Uỷ viên BCH HUDTHVN

6. Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học VN

7. Nguyễn Hữu Dư, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Toán học VN

8. Bùi Khởi Đàm, Đại học Bách khoa HN

Thời hạn nộp đăng ký tóm tắt báo cáo khoa học và đăng ký dự hội thảo: Trước ngày 15/01/2009.
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 7