System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ sáu, 05/02/2016, 09:42 GMT+7
Kết quả Đại hội toàn quốc Lần thứ IV của Hội ứng dụng Toán học Việt Nam

Kết quả Đại hội toàn quốc Lần thứ IV của Hội ứng dụng Toán học Việt Nam.

Đại hội lần thứ IV của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam đã được tiến hành vào ngày 25 tháng 12 năm 2015 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Về dự Đại hội, về phía khách mời có GS.TS. Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS. Nguyễn Hữu Dư - Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa - Viện trưởng Viện Toán học, GS.TSKH, Trung tướng Phạm Thế Long - Nguyên Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, và các đại biểu là các hội viên Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam đến từ tất cả các trung tâm ứng dụng Toán học chủ yếu trong nước.

PGS.TS. Tống Đình Quỳ - Chủ tịch Hội đã thay mặt Ban Chấp hành khóa III trình bày báo cáo Tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015  và phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới, sau đó các thành viên tham dự Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Khóa IV của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam, trong đó PGS.TS. Tống Đình Quỳ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch và TS Hoàng Thế Dũng tiếp tục được bầu làm Tổng Thư ký Hội nhiệm kỳ 2015 - 2010, cụ thể như sau: 

HỌ VÀ TÊN TRÁCH NHIỆM CƠ QUAN CÔNG TÁC:

1.  Tống Đình Quỳ  - Chủ tịch - Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội
2.  Hoàng Thế Dũng  - Tổng Thư ký - Ban KHCN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3.  Phạm Huy Điển - Ủy viên - TT Tin học và Tính toán, Viện HL KHCNVN
4.  Nguyễn Khắc Minh - Ủy viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
5.  Trần Quốc Cường - Ủy viên - Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
6.  Nguyễn Quang Dong - Ủy viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
7.  Lê Sỹ Đồng - Ủy viên - Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
8.  Tống Quốc Đạt - Ủy viên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9.  Nguyễn Thị Minh - Ủy viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
10. Phạm Hồng Quang  - Ủy viên - TT Tin học và Tính toán, Viện HL KHCNVN
11. Phạm Kỳ Anh  - Ủy viên - Đại học Quốc gia Hà Nội
12. Hồ Đăng Phúc - Ủy viên - Viện Toán học, Viện HL KHCNVN
13. Vũ Tiến Việt - Ủy viên - Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an
14. Lê Cường - Ủy viên - Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội
15. Dương Tôn Đảm  - Ủy viên - Trường ĐH CNTT, ĐHQG TP.HCM
16. Đặng Quang Á - Ủy viên - TT Tin học và Tính toán, Viện HL KHCNVN
17. Vũ Hoàng Linh - Ủy viên - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
18. Phạm Hoàng Quân - Ủy viên - Trường Đại học Sài Gòn
19. Lê Hùng Sơn - Ủy viên - Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội
20. Ngô Văn Thứ  - Ủy viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
21. Nguyễn Đức Hiếu - Ủy viên - Học viện Kỹ thuật Quân sự
22. Nguyễn Trung Hòa - Ủy viên - Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Vinh
23. Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên - Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính
24. Mai Đức Thành - Ủy viên - Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP. HCM
25. Nguyễn Mạnh Thế - Ủy viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
26. Hà Bình Minh - Ủy viên - Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội
27. Lê Hoàng Sơn - Ủy viên - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
28. Nguyễn Bằng Giang - Ủy viên - Trường Đại học Xây dựng

Hội nghị nhất trí giao cho Ban chấp hành mới tổ chức việc triển khai thực hiện các nội dung trong phương hướng công tác trong các năm 2015-2020 đã được đưa ra thảo luận tại Đại hội.

Ngay sau Đại hội, dự kiến trong tháng 1 năm 2016, Ban Chấp hành Khóa IV sẽ họp kỳ họp đầu tiên để bầu ra các Phó Chủ tịch và kiện toàn Ban Thư ký Hội nhiệm kỳ 2015-2020.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI

 


Đoàn Chủ tịch Đại hội


PGS.TS. Tống Đình Quỳ - Chủ tịch Hội Khóa III phát biểu khai mạc Đại hội

 


TS. Hoàng Thế Dũng - Tổng Thư ký Hội Khóa III phát biểu

 


GS.TS. Nguyễn Quý Hỷ - Chủ tịch Danh dự phát biểu


GS.TS. Nguyễn Hữu Dư - Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam phát biểu ý kiến

 


GS.TSKH, Trung tướng Phạm Thế Long phát biểu ý kiến

 


TS. Tống Quốc Đạt - Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến

 


Ban Chấp hành Khóa IV ra mắt Đại hội
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 1