System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ hai, 12/06/2017, 14:26 GMT+7
Thông báo số 2 - Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về ứng dụng toán học tại Việt Nam (VIAMC 2017)
THÔNG BÁO SỐ 2

Hội nghị Quốc tế về Ứng dụng Toán học lần thứ II (VIAMC 2017) được tổ chức tại Trường Đại học Sài Gòn, số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến 18 tháng 12 năm 2017. Hội nghị là nơi gặp gỡ của các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm trao đổi những thành tựu mới nhất về ứng dụng Toán học trong khoa học và trong đời sống thực tiễn.
 

Cơ quan bảo trợ:  Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan tổ chức:

Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam (VSAM)

Trường Đại học Sài Gòn (SGU)

Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế (IHR) 


Chủ đề chính của Hội nghị:

Ứng dụng Toán học trong các lĩnh vực:

 1. Kinh tế – Tài chính
 2. Khoa học máy tính
 3. Dự báo thời tiết, thiên tai và các thảm họa
 4. Nông nghiệp
 5. Sức khỏe cộng đồng

và ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực khác

Ban Chương trình:

Đồng Trưởng Ban:

Lê Hùng SơnTaketomo Mitsui.

Các ủy viên:

 1. Phạm Kỳ Anh
 2. Nguyễn Phương Anh
 3. Phạm Huy Điển
 4. Nguyễn Quý Hỷ
 5. Đinh Thế Lục
 6. Nguyễn Khắc Minh
 7. Mario Primicerio
 8. Phạm Hoàng Quân
 9. Tống Đình Quỳ
 10. Lê Minh Triết
 11. Wolfgang Tutschke.
 
 

Ban Tổ chức:

Đồng Trưởng Ban:

Phạm Hoàng Quân Tống Đình Quỳ.

Các ủy viên: Trần Thị Đường, Hoàng Thế Dũng, Phan Hoàng Chơn, Tống Quốc Đạt, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Khắc Hùng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Tân, Trần Đình Tuấn.

Thư ký Hội nghị:

Nguyễn Thị Vân Khánh và Lê Thị Thúy Hằng

Địa chỉ liên lạc:

Ban Tổ chức Hội nghị Quốc tế về Ứng dụng Toán học lần thứ II:

Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam (VSAM)

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội (Văn phòng Viện Toán Ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tel: (04) 3869 2137

Hotline: 0915344429 và 01665440190

E-mail Hội nghị: vsamconference@gmail.com

Website Hội nghị: http://www.vietsam.org.vn/vsamconf/  

Đăng ký tham dự:

Đăng ký tham dự trực tuyến trên trang Web, tại địa chỉ:
http://www.vietsam.org.vn/vsamconf


Gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 30/09/2017, gửi báo cáo toàn văn trước ngày 31/10/2017 về địa chỉ: vsamconference@gmail.com  và sonlehungbk44@gmail.com;

Báo cáo gửi theo định dạng .pdf và Latex, báo cáo toàn văn không vượt quá 15 trang.

Khẳng định tham dự trước ngày 31/10/2017.  

Hội nghị phí:

500.000VND cho mỗi đại biểu (200.000VND đối với sinh viên). Hội nghị phí bao gồm tài liệu, tiệc đứng, ăn trưa và giải khát trong thời gian Hội nghị.

 
 
LỜI MỜI
CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
VỀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC

Được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn và Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế tổ chức Hội nghị Quốc tế về Ứng dụng Toán học lần thứ II (VIAMC 2017) từ ngày 15 đến 18 tháng 12 năm 2017 tại TP Hồ Chí Minh.

Chương trình khoa học của Hội nghị bao gồm các báo cáo mời toàn thể (50 phút) và các báo cáo mời tiểu ban (30 phút) do các nhà Toán học ứng dụng hàng đầu của thế giới và Việt Nam (được Ban Chương trình xét chọn và mời) trình bày.

Ngoài ra Hội nghị sẽ tổ chức các báo cáo tiểu ban (20 phút) dành cho việc trình bày các kết quả khoa học mới về Toán ứng dụng và những ứng dụng Toán học trong các lĩnh vực kinh tế, sản xuất và đời sống xã hội.

Ban Chương trình đặc biệt khuyến khích các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các nhà toán học trẻ gửi bài đăng ký báo cáo tại Hội nghị.

Đây là hoạt động khoa học quốc tế thường kỳ do Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam tổ chức.

Ban chấp hành Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam và Ban Tổ chức trân trọng kính mời các tổ chức, các nhà khoa học và quản lý quan tâm đến ứng dụng toán học gửi bài đăng ký báo cáo và tham dự Hội nghị./.
 

 

 


 
[Ban tổ chức của VIAMC 2017]
 
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 2