System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ tư, 27/09/2017, 13:55 GMT+7
Thông báo số 3: Gia hạn thời gian gửi Báo cáo tóm tắt, Báo cáo toàn văn và Đăng ký tham dự Hội nghị VIAMC 2017

Ban Tổ chức Hội nghị VIAMC 2017 xin trân trọng thông báo bổ sung về việc kéo dài thời hạn gửi "Báo cáo tóm tắt", thời hạn gửi "Báo cáo toàn văn" và thời hạn "Đăng ký đại biểu" thêm một tháng (thời hạn cũ đã đăng tại Thông báo số 2), cụ thể như sau:

Gửi tóm tắt báo cáo: Trước ngày 31/10/2017
Gửi báo cáo toàn văn: Trước ngày 30/11/2017
Khẳng định tham dự: Trước ngày 30/11/2017

Các thông tin liên quan khác về Hội nghị VIAMC 2017 nêu tại Thông báo số 2 không thay đổi.

Các báo cáo gửi về địa chỉ: vsamconference@gmail.com  vàsonlehungbk44@gmail.com ; Báo cáo gửi theo định dạng .pdf và Latex, báo cáo toàn văn không vượt quá 15 trang.

Căn cứ vào yêu cầu của các đại biểu đăng ký tham dự tại trang web hội nghị về việc gửi “Giấy mời”, Ban Tổ chức sẽ gửi tới các vị đại biểu (qua đường e-mai) vào khoảng thời gian bắt đầu từ 20/10/2017.

Ban Tổ chức tiếp tục cập nhật nội dung thông tin liên quan đến Hội nghị VIAMC 2017 tại trang Website của VSAM (http://www.vietsam.org.vn/Home/) và website hội nghị (http://www.vietsam.org.vn/vsamconf/) khi có những thay đổi hoặc bổ sung thông tin.

Trân trọng thông báo!

[Ban tổ chức Hội nghị VIAMC 2017

In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 4