System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "D:\PVTech\VietSAM\Languages\Counter.xml" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at System.Xml.XmlTextWriter..ctor(String filename, Encoding encoding) at VMT47.Web.Lib.GenerateCounterXmlFile(String XmlFilePath, String Counter) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Lib.cs:line 29 at VMT47.Web.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\VietSAM\Global.asax.cs:line 72 HOI UNG DUNG TOAN HOC VIET NAM | News
Thứ sáu, 17/11/2017, 15:48 GMT+7
Thông báo số 4: Chương trình dự kiến của Hội nghị Quốc tế về Ứng dụng Toán học lần thứ II (VIAMC 2017)

Ban Chương trình Hội nghị VIAMC 2017 xin trân trọng thông báo về Chương trình (tạm thời) của Hội nghị VIAMC 2017 được tổ chức tại Trường Đại học Sài Gòn, 252 An Dương Vương, Quận 3, TP. HCM trong các ngày từ 15 đến 18 tháng 12 năm 2017, như sau:Ngoài 20 báo cáo mời toàn thể đã được dự kiến chương trình như bảng trên, hiện nay có hơn 90 đại biểu đăng ký tham dự và có báo cáo tại Hội nghị, Ban chương trình đang tích cực sắp xếp chương trình báo cáo cho 5 Tiểu ban, dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần cuối tháng 11/2017 và tiếp tục thông báo bổ sung lên trang web Hội nghị.

Trân trọng thông báo.
Ban Chương trình Hội nghị VIAMC 2017
In bài | Chia sẻ   
Các tin khác
 
ANNOUNCEMENTS
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số lượt truy cập: 394717
Đang online: 5